Nebytové prostory - výběrová řízení

Nabízené nebytové prostory si můžete prohlédnout po dohodě s Městskou správou domů a bytů s.r.o., Za Baštou 394, Prachatice (tel. 388 311 855), která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města Prachatice, poté je nutno podat žádost na MěÚ PT

Doc Žádost o pronájem nebytového prostoru - formulář

Kancelář

Sklad

Učebna

Ostatní

Ordinace

Prodejna