Vedení městského úřadu

Starosta 

Ing. Martin Malý - člen zastupitelstva, člen rady města, starosta města
 
Jméno: Ing. Martin Malý
Politická příslušnost: bezpartijní
Kandidoval za: NEZÁVISLÍ
Kontakt: 388 607 217
Email: mmaly@mupt.cz

 

  • Starosta zastupuje obec navenek.
  • Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
  • Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisují spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
  • Řídí městskou policii a jménem města jedná v pracovně právních vztazích strážníků městské policie.

Další dokumenty a odkazy

 

Místostarosta 

 
Jméno: PaedDr. Jan Klimeš
Politická příslušnost: ČSSD
Kandidoval za: ČSSD
Kontakt: 388 607 534
Email: jklimes@mupt.cz
  • plní některé úkoly starosty dle vzájemné dohody,
  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti,
  • ze své činnosti je zodpovědný zastupitelstvu města,
  • spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.