Ktiš

Změna č.3 Územního plánu Ktiš

Datum vydání : 13.1.2016

Datum nabytí účinnosti : 29.1.2016

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Textová část
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
PDF Výkres VPS a VPO

Změna č.2 Územního plánu Ktiš

Datum vydání : 10.2.2016

Datum nabytí účinnosti : 26.2.2016

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území A
PDF Výkres základního členění území B
PDF Výkres základního členění území C
PDF Výkres základního členění území D
PDF Hlavní výkres A
PDF Hlavní výkres B
PDF Hlavní výkres C
PDF Hlavní výkres D
PDF Výkres VPS a VPO A
PDF Výkres VPS a VPO B
PDF Výkres VPS a VPO C
PDF Výkres VPS a VPO D
PDF Koordinační výkres A
PDF Koordinační výkres B
PDF Koordinační výkres C
PDF Koordinační výkres D
PDF Výkres širších vztahů
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu A
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu B
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu C
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu D
PDF Textová část

Změna č.1 Územního plánu Ktiš

Datum vydání : 2.7.2012

Datum nabytí účinnosti : 17.7.2012

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Textová část (výrok+odůvodnění)
PDF Opatření obecné povahy

Územní plán Ktiš

Datum vydání : 22.7.2010

Datum nabytí účinnosti : 5.8.2010

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území A
PDF Výkres základního členění území B
PDF Výkres základního členění území C
PDF Výkres základního členění území D
PDF Hlavní výkres A - urbanistická koncepce
PDF Hlavní výkres B - urbanistická koncepce
PDF Hlavní výkres C - urbanistická koncepce
PDF Hlavní výkres D - urbanistická koncepce
PDF Hlavní výkres A - koncepce technické infrastruktury
PDF Hlavní výkres B - koncepce technické infrastruktury
PDF Hlavní výkres C - koncepce technické infrastruktury
PDF Hlavní výkres D - koncepce technické infrastruktury
PDF Výkres VPS a VPO A
PDF Výkres VPS a VPO B
PDF Výkres VPS a VPO C
PDF Výkres VPS a VPO D
PDF Koordinační výkres A
PDF Koordinační výkres B
PDF Koordinační výkres C
PDF Koordinační výkres D
PDF Výkres širších vztahů
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu A
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu B
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu C
PDF Výkres předpokládaných záborů půdního fondu D
PDF Textová část (výroková část a odůvodnění)