Husinec

Změna č.5 Územního plánu sídelního útvaru Husinec

Datum vydání : 19.9.2016

Datum nabytí účinnosti : 6.10.2016

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Textová část

Změna č.4 Územního plánu sídelního útvaru Husinec

Datum vydání : 11.12.2012.

Datum nabytí účinnosti : 27.12.2012

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Výkres VPS, VPO a asanací
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
PDF Textová část
PDF Opatření obecné povahy

Změna č.3 Územního plánu sídelního útvaru Husinec

Datum vydání : 28.6.2011.

Datum nabytí účinnosti : 13.7.2011

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Výkres VPS, VPO a asanací
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
PDF Textová část