Strunkovice nad Blanicí

Územní plán Strunkovice nad Blanicí - právní stav pro Změně č.1

Datum nabytí účinnosti: 9.7.2016

Dokumenty ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
PDF Textová část