Úplná aktualizace ÚAP v roce 2016

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Dokumenty:

PDF Výkres hodnot území
PDF Výkres limitů využití území
PDF Výkres záměrů na provedení změn v území
PDF Textová část podkladů RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území

Dokumenty:

PDF Problémový výkres
PDF Textová část rozborů RURÚ

Karty obcí

Dokumenty:

PDF Karty obcí