Úplná aktualizace ÚAP v roce 2014

Textová část III. aktualizace územně analytických podkladů 2014 byla ke dni 29. 5. 2015 revidována na základě schválené 1. aktualizace ZÚR Jč. kraje.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Dokumenty:

PDF Výkres hodnot území
PDF Výkres limitů využití území
PDF Výkres záměrů na provedení změn v území
PDF Textová část podkladů RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území

Dokumenty:

PDF Problémový výkres
PDF Textová část rozborů RURÚ

Karty obcí

Dokumenty:

PDF Karty obcí

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Jihočeského kraje, z grantového programu územního plánování pro rok 2009, 2010,  2012 a 2014.