Archiv úřední desky

Pro zobrazení aktuálních oznámení přejděte na úřední desku.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Nařízení vlastníkům lesů na území ČR v lesních porostech - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
14.9.2017
Ke svěšení: 
30.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.ENERGIE

Přerušení dodávky el. energie dne 3.10.2017 od 07:00 do 17:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
14.9.2017
Ke svěšení: 
4.10.2017

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIČOVICE

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
13.9.2017
Ke svěšení: 
29.9.2017

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Prodloužení veřejného osvětlení v obci Dvory

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
13.9.2017
Ke svěšení: 
22.9.2017

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Novostavba rodinného domu s garáží a oplocením v obci Chlumany

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.9.2017
Ke svěšení: 
20.9.2017

ZÁMĚRY

Zveřejnění záměru pronájmu volných nebytových prostor - usnesení č. 2278/2017

Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. 145

Kategorie: 
Majetkoprávní záměry města
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.9.2017
Ke svěšení: 
27.9.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Účelová komunikace na pozemku p.č. 799/8 a sjezd na silnici III/12259 - k.ú. Nebahovy

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.9.2017
Ke svěšení: 
27.9.2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

V.Březí, Hájky: VN, TS a NN rek. na k.v.

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.9.2017
Ke svěšení: 
27.9.2017

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Uložení zdravotnické dokumentace (MUDr. Benda, obor zubní lékařství) na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
8.9.2017
Ke svěšení: 
9.10.2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRACHATICE

16. veřejné zasedání zastupitelstva města dne 18.9. 2017 od 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
8.9.2017
Ke svěšení: 
19.9.2017

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru Navýšení produkce ve firmě TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
8.9.2017
Ke svěšení: 
25.9.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ulicích Velké náměstí, Solní v Prachaticích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.9.2017
Ke svěšení: 
23.9.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ulicích Velké náměstí, Solní v Prachaticích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
7.9.2017
Ke svěšení: 
23.9.2017

ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení - Rekonstrukce silnic III/14124, 14214 a 14125 - průtah Dub

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
6.9.2017
Ke svěšení: 
22.9.2017

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci - nález č. 16/2017 - klíče

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
6.9.2017
Ke svěšení: 
6.10.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na silnici III.třídy č. 14415-výstavba chodníku

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.9.2017
Ke svěšení: 
21.9.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, v ul. Zlatá stezka v Prachaticích, v úseku podél opěrné zdi gymnázia

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
4.9.2017
Ke svěšení: 
20.9.2017

NAŘÍZENÍ MĚSTA PRACHATICE Č. 4/2017

Změna Nařízení města č. 2/2013 ve znění Nařízení města 1/2014 - Tržní řád

Kategorie: 
Městské vyhlášky
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
4.9.2017
Ke svěšení: 
20.9.2017

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci - nález č. 15/2017 - svazek klíčů

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
1.9.2017
Ke svěšení: 
2.10.2017

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

MŠ Vitějovice - zastřešení a stavební úpravy terasy

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
1.9.2017
Ke svěšení: 
10.9.2017

ROZHODNUTÍ

Oprava zřejmých nesprávností (oprava termínu) - k č.j. MUPt/25224/2017/03/KSD/Heč

Kategorie: 
Rozhodnutí
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
1.9.2017
Ke svěšení: 
17.9.2017

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci-nález č. 14/2017-finanční hotovost

Kategorie: 
Ztráty a nálezy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.8.2017
Ke svěšení: 
1.10.2017

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉM VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Lesní cesty a navazující lesní porosty na p.parc. č. 290/1 a 312/1 v k.ú. Libotyně a p.p.č. 317/1 v k.ú. Lštění u Radhostic

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.8.2017
Ke svěšení: 
16.9.2017

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉM VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Lesní cesty a navazující lesní porosty na p.p.č. 463 v k.ú. Dolní Kožlí a p.č. 158/2 v k.ú. Horní Kožlí od 1.9.2017 do 30.11.2017

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.8.2017
Ke svěšení: 
16.9.2017

ROZHODNUTÍ

Odvolání se zamítá a rozhodnutí se potvrzuje 

Kategorie: 
Rozhodnutí
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
31.8.2017
Ke svěšení: 
16.9.2017

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Revitalizace sídliště Volary - 2. etapa

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
31.8.2017
Ke svěšení: 
16.9.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na PK v ul. Zahradní, Malé náměstí a Zvolenská v Prachaticích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
30.8.2017
Ke svěšení: 
15.9.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Přerušení dodávky el. energie dne 15.9.2017 od 08:00 do 10:00

                                                 dne 15.9.2017 od 10:00 do 12:00  

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
30.8.2017
Ke svěšení: 
16.9.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vedoucí oddělení stavebně správního - odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
29.8.2017
Ke svěšení: 
21.9.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Novostavba rodinného domu s garáží a oplocením ve Vlachově Březí

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
29.8.2017
Ke svěšení: 
14.9.2017

Stránky