Seznam odpovědí na žádosti o informace

Seznam odpovědí na žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2017

Čj. dotazu:  22090/2017
Odbor: Odbor finanční
Osoba: Ing. Václav Janda
Dotaz: doručeno: 17.07.2017
  Žádost o informaci dle přílohy "zadost-22090"
Odpověď: odesláno: 19.07.2017
   příloha "odpoved-22090.pdf"

 

Čj. dotazu:  20455/2017
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Hana Jakšová
Dotaz: doručeno: 20.06.2017
  Žádost o informaci, zda objekt k bydlení č.p. 185 na pozemku parc. č. st. 409., k.ú. Prachatice, obec Prachatice, byl po provedení změny dokončené stavby č.p. 185, Lázeňská ul., Prachatice, stavebními úpravami a přístavbou uveden stavebním úřadem do užívání v souladu se zněním § 119, § 120 a § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon)
Odpověď: odesláno: 28.06.2017
   příloha "odpoved-20455.pdf"

 

s.zn. dotazu:  18418/2017
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Jaroslav Hais
Dotaz: doručeno: 09.06.2017
  Žádost o informaci, zda od roku 2010 probíhalo jakékoliv správní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vztahu k pozemku parc. č. st. 66, nacházející se v katastrálním území Chroboly, obec Chroboly, zapsaný na listu vlastnictví č. 5 Katastrálním úřadem pro Jihočeský karaj , katastrální pracoviště Prachatice ("Pozemek") a stavby, budovy s č.p. 40, objekt k bydlení nacházející se na Pozemku.
Odpověď: odesláno: 19.06.2017
   příloha "odpoved-18418.pdf"

 

Čj. dotazu:  15828/2017
Odbor: Odbor finanční
Osoba: Ing. Václav Janda
Dotaz: doručeno: 17.05.2017
  Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Prachatice majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
Odpověď: odesláno: 31.05.2017
   příloha "odpoved-15828.pdf"

 

Čj. dotazu:  12976/2017
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Hana Jakšová
Dotaz: doručeno: 12.04.2017
  existence příslušných rozhodnutí stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Odpověď: odesláno: 20.04.2017
   příloha "odpoved-12976.pdf"

 

Čj. dotazu:  03417/2017
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 24.01.2017
  Jmenný seznam všech členů rady (jméno a politickou stranu, za kterou byli zvoleni) města Prachatice od roku 2002 do roku 2014 včetně
Odpověď: odesláno: 06.02.2017
   příloha "odpoved-03417.pdf"

 

Čj. dotazu:  02057/2017
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Mgr. Lenka Vokatá
Dotaz: doručeno: 16.01.2017
  Kolik bylo u Vás na ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF? Poprosil bych Vás o doplnění 6 údajů v formuláři níže. Vždy se jedná o součet žádostí za daný rok a kategorii. Pokud by nebylo možné rozdělit dle kategorií trvalé/dočasné (předpokládáme, že naprostá většina bude trvalé odejmutí), poprosím o celkový počet zpracovaných žádostí za daný rok.
Odpověď: odesláno: 18.01.2017
   příloha "odpoved-02057.pdf"

 

Čj. dotazu:  37217/2016
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Jana Pořádková
Dotaz: doručeno: 05.01.2017
  Byty zvláštního určení dle §2300 zákona č.89/2012 Sb.
Odpověď: odesláno: 12.01.2017
   příloha "odpoved-01356.pdf"

 2016

Čj. dotazu:  37217/2016
Odbor: Odbor stavebně správního a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Ivana Staňková
Dotaz: doručeno: 16.11.2016
  Využívání pozemku s parcelním číslem 681/1 k.ú. Prachatice
Odpověď: odesláno: 21.11.2016
  viz. příloha "odpoved-37217.pdf"

 

Čj. dotazu:  34269/2016
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Veleková Alena, DiS.
Dotaz: doručeno: 25.10.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-34269.pdf"
Odpověď: odesláno: 26.10.2016
  viz. příloha "odpoved-34269.pdf"

 

Čj. dotazu:  21100/2016
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Kozlerová Lucie
Dotaz: doručeno: 23.06.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-21100.pdf"
Odpověď: odesláno: 28.06.2016
  viz. příloha "odpoved-21100.pdf"

 

Čj. dotazu:  20671/2016
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. arch. Dana Marková
Dotaz: doručeno: 21.06.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-20671.pdf"
Odpověď: odesláno: 27.06.2016
  viz. příloha "odpoved-20671.pdf"

 

Čj. dotazu:  14099/2016
Odbor: Odbor investic
Osoba: Bc. Jaromír Markytán
Dotaz: doručeno: 22.04.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-14099.pdf"
Odpověď: odesláno: 26.04.2016
  viz. příloha "odpoved-14099.pdf"

 

Čj. dotazu:  12474/2016
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 13.04.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-12474.pdf"
Odpověď: odesláno: 20.04.2016
  viz. příloha "odpoved-12474.pdf"

 

Čj. dotazu:  11850/2016
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Alena Veleková, DiS.
Dotaz: doručeno: 11.04.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-11850.pdf"
Odpověď: odesláno: 12.04.2016
  viz. příloha "odpoved-11850.pdf"

 

Čj. dotazu: 11705/2016
Odbor: Odbor vnitřních věcí
Osoba: Bc. Zdeněk Filip
Dotaz: doručeno: 08.04.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-11705.pdf"
Odpověď: odesláno: 18.04.2016
  viz. příloha "odpoved-11705.pdf"

 

Čj. dotazu:  11747/2016
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: MVDr. Marie Peřinková
Dotaz: doručeno: 07.04.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-11747.pdf"
Odpověď: odesláno: 12.04.2016
  viz. příloha "odpoved-11747.pdf"

 

Čj. dotazu: 10009/2016
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 23.03.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-10009.pdf"
Odpověď: odesláno: 06.04.2016
  viz. příloha "odpoved-10009.pdf"

 

Čj. dotazu: 10167/2016
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Lucie Kozlerová
Dotaz: doručeno: 24.03.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-10167.pdf"
Odpověď: odesláno: 05.04.2016
  viz. příloha "odpoved-10167.pdf"

 

Čj. dotazu:  
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 16.03.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-160316.pdf"
Odpověď: odesláno: 18.03.2016
  viz. příloha "odpoved-160316.pdf"

 

Čj. dotazu:  
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 04.03.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-160304.pdf"
Odpověď: odesláno: 18.03.2016
  viz. příloha "odpoved-160304.pdf"

 

Čj. dotazu: 06144/2016
Odbor: Odbor investic
Osoba: Bc. Markytán Jaromír
Dotaz: doručeno: 22.02.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-06144.pdf"
Odpověď: odesláno: 22.02.2016
  viz. příloha "odpoved-06144.pdf"

 

Čj. dotazu: 03827/2016
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 02.02.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-03827.pdf"
Odpověď: odesláno: 15.02.2016
  viz. příloha "odpoved-03827.pdf"

 

Čj. dotazu: 04829/2016
Odbor: Odbor investic
Osoba: Bc. Markytán Jaromír
Dotaz: doručeno: 29.01.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-04829.pdf"
Odpověď: odesláno: 10.02.2016
  viz. příloha "odpoved-04829.pdf"

 

Čj. dotazu: 02922/2016
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 26.1.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-02922.pdf"
Odpověď: odesláno: 28.1.2016
  viz. příloha "odpoved-02922.pdf"

 

Čj. dotazu: 01183/2016
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Lucie Kozlerová
Dotaz: doručeno: 11.1.2016
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-01183.pdf"
Odpověď: odesláno: 19.1.2016
  viz. příloha "odpoved-01183.pdf"

2015

Čj. dotazu: 39401/2015
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Lucie Kozlerová
Dotaz: doručeno: 28.12.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-41277.pdf"
Odpověď: odesláno: 05.1.2016
  viz. příloha "odpoved-41277.pdf"

 

Čj. dotazu: 39401/2015
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 01.12.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-39401.pdf"
Odpověď: odesláno: 16.12.2015
  viz. příloha "odpoved-39401.pdf"

 

Čj. dotazu: 39874/2015
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 09.12.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-39874.pdf"
Odpověď: odesláno: 14.12.2015
  viz. příloha "odpoved-39874.pdf"

 

Čj. dotazu: 39812/2015
Odbor: Odbor vnitřních věcí
Osoba: Bc. Zdeněk Filip
Dotaz: doručeno: 30.11.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-39812.pdf"
Odpověď: odesláno: 10.12.2015
  viz. příloha "odpoved-39812.pdf"

 

Čj. dotazu: 34557/2015
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Mgr. Lukášek Vlastimil
Dotaz: doručeno: 12.10.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-34557.pdf"
Odpověď: odesláno: 26.10.2015
  viz. příloha "odpoved-34557.pdf"

 

Čj. dotazu: 32508/2015
Odbor: Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing. Staňková Ivana
Dotaz: doručeno: 21.9.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost-32508.pdf"
Odpověď: odesláno: 2.10.2015
  viz. příloha "odpoved-32508.pdf"

 

Čj. dotazu: 23900/2015
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Ing. Kopecký Marek
Dotaz: doručeno: 14.07.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_23900.pdf"
Odpověď: odesláno: 27.07.2015
  viz. příloha "odpoved_23900.pdf"

 

Čj. dotazu: 23460/2015
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Batysta Milan
Dotaz: doručeno: 09.07.2015
  Protokol o stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "stížnost_23460.pdf"
Odpověď: odesláno: 16.07.2015
  viz. příloha "odpoved_23460.pdf"

 

Čj. dotazu: 21386/2015
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Batysta Milan
Dotaz: doručeno: 22.06.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_21386.pdf"
Odpověď: odesláno: 07.07.2015
  viz. příloha "odpoved_21386-2015"

 

Čj. dotazu: 18242/2015
Odbor: Odbor kancelář starosty
Osoba: Ing. Milan Batysta
Dotaz: doručeno: 25.05.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_18242.pdf"
Odpověď: odesláno: 09.06.2015
  viz. příloha "odpoved_18242.pdf" a "Informace-pozadovane-dle-InfZ .pdf"

 

Čj. dotazu: 13095/2015
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Zifčáková Marta, DiS.
Dotaz: doručeno: 13.04.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_13095-2015.pdf"
Odpověď: odesláno: 23.04.2015
  viz. příloha "odpoved_13095-2015.pdf"

 

Čj. dotazu: 13094/2015
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Ing. Marek Kopecký
Dotaz: doručeno: 09.04.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_13094-2015.pdf"
Odpověď: odesláno: 14.04.2015
  viz. příloha "odpoved_13094-2015.pdf"

 

Čj. dotazu: 06541/2015
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 20.02.2015
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_06541-2015.pdf"
Odpověď: odesláno: 26.02.2015
  viz. příloha "odpoved_06541-2015.pdf"

 

Čj. dotazu: 14417/2013
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 11.04.2013
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_14417-2013.pdf"
Odpověď: odesláno: 22.04.2013
  viz. příloha "odpoved_14417-2013.pdf"

 

Čj. dotazu: 6871/2013
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Ing. Josef Starý
Dotaz: doručeno: 20.02.2013
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_6871-2013.pdf"
Odpověď: odesláno: 22.02.2013
  viz. příloha "odpoved_6871-2013.pdf"

 

Čj. dotazu: 05178/2013
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Ivana Jeřábková
Dotaz: doručeno: 04.02.2013
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_05178-2013.pdf"
Odpověď: odesláno: 06.02.2013
  viz. příloha "odpoved_05178-2013.pdf"

2012

Čj dotazu: 30747/2012
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Mgr. Kubička Martin
Dotaz: doručeno: 16.08.2012
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "crs_30747_2012.pdf"
Odpověď: odesláno: 17.08.2012
  viz. příloha "crs_30747_2012.pdf"

 

Čj dotazu: 19064/2012
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Jeřábková Ivana
Dotaz: doručeno: 15.05.2012
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_19064_2012.pdf"
Odpověď: odesláno: 30.05.2012
  viz. příloha "odpoved_19064_2012.pdf"

 

Čj dotazu: KS/2012
Odbor:  
Osoba:

Ing. Pašek Karel

Dotaz: doručeno: 30.04.2012
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_ks_2012.pdf"
Odpověď: odesláno: 04.05.2012
  viz. priloha "odpoved_ks_2012.pdf"

 

Čj dotazu: 15129/2012
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Jeřábková Ivana
Dotaz: doručeno: 17.04.2012
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_15129_2012.pdf"
Odpověď: odesláno: 02.05.2012
  viz. příloha "odpoved_15129_2012.pdf"

 

Čj dotazu: 13946/2012
Odbor: Odbor životního prostředí
Osoba: Mgr. Kubička Martin
Dotaz: doručeno: 06.04.2012
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "13946_2012.pdf"
Odpověď: odesláno: 17.04.2012
  Viz. příloha "13946_2012.pdf"

2011 

Čj dotazu: MUPt/08184/2011/KSD/Jeř
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Jeřábková Ivana
Dotaz: doručeno: 07.02.2011
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_08184_2011.pdf"
Odpověď: odesláno: 10.02.2011
  Viz. příloha "odpoved_08184_2011.pdf"

 

Čj dotazu: INV/2011
Odbor: Odbor investic
Osoba: Bc. Markytán Jaromír
Dotaz: doručeno: 25.01.2011
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_INV_2011.pdf"
Odpověď: odesláno: 27.01.2011
  Viz. příloha "odpoved_INV_2011.pdf"

 

Čj dotazu: 559/HA/2011
Odbor: Odbor sociálních věcí
Osoba: Hauptmanová Jaroslava
Dotaz: doručeno: 12.01.2011
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_559HA_2011 .pdf"
Odpověď: odesláno: 14.01.2011
  Viz. příloha "odpoved_559HA_2011 .pdf"

2010

Čj dotazu: MUPt/42619/2010
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Bc. Jeřábková Ivana
Dotaz: doručeno: 22.12.2010
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "SKMBT_C25211020913570.pdf"
Odpověď: odesláno: 04.01.2011
  Viz. příloha "SKMBT_C25211020913570.pdf"

 

Čj dotazu: 58656/2010
Odbor: Odbor stavebně-správní a regionálního rozvoje
Osoba: Ing.arch. Marková Dana
Dotaz: doručeno: 16.11.2010
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "58656_2010.pdf"
Odpověď: odesláno: 29.11.2010
  Viz. příloha "58656_2010.pdf"

 

Čj dotazu: MUPt/2505/2010/KSD/Heč
Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy
Osoba: Hečko Radek
Dotaz: doručeno: 01.06.2010
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_2505_2010.pdf"
Odpověď: odesláno: 01.06.2010
  Viz. příloha "odpoved_2505_2010.pdf"

 

Čj dotazu:  
Odbor: Odbor investic
Osoba: Bc. Markytán Jaromír
Dotaz: doručeno: 01.06.2010
  Protokol o žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. viz. příloha "zadost_INV_2010.pdf"
Odpověď: odesláno: 01.06.2010
  Na Vaši žádost ze dne 20.3.2010 odpovídáme:Projektovou dokumentaci na stavbu: Oprava bytového panelového objektu Národní 1002-1003, Prachatice  zpracovala firma   TERMO + holding, a.s. , Všebořická 9, 400 01 Ústí nad Labem
 
S pozdravem 
  
Bc. Jaromír Markytán
vedoucí odboru investic