Seznam oddávajících

Matriční obvod Prachatice

Podle zákona o matrikách mohou učinit snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem. Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou nebo místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jejím správním obvodu.

Ve správním obvodu Matričního úřadu Prachatice Vás mohou oddat tito starostové, místostarostové nebo pověření členové obecního zastupitelstva:

Městský úřad Prachatice

Místo konání svatebních obřadů: Obřadní síň, Velké náměstí čp. 184

Ing. Martin Malý - starosta
PaedDr. Jan Klimeš - místostarosta
Mgr. Hana Mrázová - pověřená členka zastupitelstva města
RNDr. Jana Krejsová - pověřená členka zastupitelstva města
Mgr. Václav Kuneš - pověřený člen zastupitelstva města
Ing. Vladimír Lang - pověřený člen zastupitelstva města
Mgr. Bc. Radka Paulová - pověřená členka zastupitelstva města

Obecní úřad Chroboly

Místo konání svatebních obřadů: Zasedací místnost OÚ

Oldřich Valouch - starosta
Miroslav Vágner - místostarosta

Obecní úřad Nebahovy

Místo konání svatebních obřadů: Zasedací místnost OÚ

František Mráz - starosta
Josef Cinádr - místostarosta

Obecní úřad Těšovice

Místo konání svatebních obřadů: Kulturní dům v Bělči a Těšovicích

Emil Nachlinger – starosta
Václav Kuberna
– místostarosta

Obecní úřad Vitějovice

Místo konání svatebních obřadů: Společenský sál v budově DPS Vitějovice 32

Ing. Lenka Tůmová - starostka
Ivana Kubičková, DiS. - místostarostka

Obecní úřad Žernovice

Místo konání svatebních obřadů: Sál kulturního domu

Petra Kleinová - starostka
Miroslav Trůbl - místostarosta