Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

 Položka  Text uvedený v položce
Oficiální název Město Prachatice, Městský úřad Prachatice
Důvod a způsob založení Město Prachatice je založeno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pojem "Město" - "Městský úřad"

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů uvádíme jednoduché vymezení.

Město (obec) je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí,...) se vztahuje k Městu (Obci).

Městský (obecní) úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad města (obce) a tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník městského (obecního) úřadu a zaměstnanci města (obce). Městský (obecní) úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony).
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Město Prachatice". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Městský úřad".

Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení
Adresa: Město Prachatice, Městský úřad Prachatice
Velké nám. 3
383 01 Prachatice
Spojovatelka:
fax.:
388 607 111
388 313 567
e-mail: urad@mupt.cz
e-podatelna@mupt.cz
ID datové schránky: j5xbvr2
Zaměstnanci: kontakt
Případné platby můžete poukázat č.ú. 159163215/0600 - příjmový účet - poplatky za komunální odpad
č.ú. 19-410428-544/0600 - příjmový účet - nájemné, místní poplatky
IČO 00250627
DIČ CZ00250627
Rozpočet Rozpočet
Žádosti o informace Žádosti o informace
Seznam odpovědí na žádosti o informace Seznam odpovědí na žádosti o informace
Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky Opravné prostředky
Formuláře Formuláře
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Řešení nejrůznějších životních situací
Nejdůležitější předpisy Městská legislativa
Sbírka zákonů
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok:

2000  2003  2006  2009  2012 2015
2001  2004  2007  2010 2013 2016
2002  2005  2008  2011 2014  
Seznam organizací Položka je pouze doporučená, nebude zatím zveřejněna