Správní poplatky

Přehled nejvíce frekventovaných správních poplatků
platných pro rok 2014

Změna tvrvalého pobytu

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky
správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Podrobnější informace naleznete na Portálu občana.

Kontakty na pracovníky MěÚ a úřední hodiny pro vyřízení. 

Poplatek za vydání cestovního dokladu (pasu)

Vzor pasu
  Běžné vydání dokladu Zrychlené vydání dokladu
(platnost 1/2 roku)
Občané do 15 let
(platnost 5 let)
100,- Kč 1000,- Kč
Občané nad 15 let
(platnost 10 let)
600,- Kč 1500,- Kč

Lhůty pro vydání cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 30 dnů (je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí, ve lhůtě do 120 dnů).

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

    •    žádá-li občan o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů nebo
    •    žádá-li občan o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ve lhůtě kratší než 120 dnů.
V těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů (je-li žádost podána na zastupitelském úřadu, ve lhůtě do 60 dnů).
Podrobnější informace naleznete na Portálu občana.

Kontakty na pracovníky MěÚ a úřední hodiny pro vyřízení.

 

Poplatek za vydání občanského průkazu

Vzor občanského průkazu

 • Vydání občanského průkazu je zdarma (platnost 10 let) - v případě prvního vydání občanského průkazu, nebo vydání nového průkazu při končící platnosti.
 •  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy - bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) - 500 Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč.
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč (platnost 5 let).
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč.
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu občana, do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Tištěná fotografie není nutná, občan bude vyfocen zdarma odpovědným pracovníkem.

Podrobnější informace naleznete na Portálu občana.

Kontakty na pracovníky MěÚ a úřední hodiny pro vyřízení.

 

Poplatek za vydání řidičského průkazu

Vzor řidičského průkazuPoplatek za vydání čini 50,- Kč.
Vyřízení žádosti trvá nejdélo do 20 dnů.

Doklady potřebné pro vyřízení:

 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (obdržíte na pracovišti řidičských průkazů viz kontakty níže),
 • doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • jednu průkazovou fotografii.

Podrobnější informace naleznete na Portálu občana.

Kontakty na pracovníky MěÚ a úřední hodiny pro vyřízení.