Porovnání poplatků bývalých okresních měst JČK

Město Nájemné byty (Kč/m2) Teplo
(Kč/GJ)
Vodné a stočné (Kč/m3) Svoz odpadu na osobu (Kč) Poplatek za psa (Kč)
České Budějovice 68,00 571,43 76,19 680,00 1000,00
Český Krumlov 53,49 630,47 62,63 552,00 1500,00
Jindřichův Hradec 53,49 708,40 71,71 500,00 800,00
Písek 55,00 561,00 74,68 590,00 1200,00
Strakonice 53,49 618,35 82,08 540,00 1500,00
Prachatice 53,49 739,10 72,37 500,00 1000,00
Tábor 53,49 688,10 91,70 550,00 1000,00

K názvům jednotlivých služeb jsou přiřazeny odkazy na společnosti, poskytující danou komoditu nebo kontaktní místo, kde můžete příslušný poplatek zaplatit. Pro přechod na příslušný odkaz, klikněte na název služby.

Kliknutím na název města, budete přesměrováni na oficiální www stránky příslušného města.

Pro porovnání jaká města zvyšovala, či snižovala cenu tepla v rámci ČR pro rok 2014 můžete nalézt    v internetovém magazínu moneymag.cz.