Místní poplatky

Přehled o výši místních poplatků platných pro rok 2014

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku pro poplatníka činí 500 Kč a je tvořena:

 1. z částky 250 Kč za kalendářní rok
 2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek za komunální odpad platí:

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Ohlašovací povinnost - komunální odpad

 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku činí ročně :

 1. 400 Kč za psa chovaného v rodinném domku
  600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 2. 1.000 Kč za psa chovaného v obytných domech s více jak dvěma byty
  1.500 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 3. 200 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
  300 Kč za druhého a každého dalšího psa
 4. 100 Kč v osadách a vybraných objektech na předměstí
  150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v osadách a vybraných objektech na předměstí

Osady a vybrané objekty na předměstí uvedené v odst.d) jsou: Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka, Libínské Sedlo, Perlovice, Oseky, Kahov, Podolí, Stádla, Volovice a Prachatice ul. Nebahovská čp. 73, 74, 89, 366, ul. Žernovická čp. 171, ul. Rumpálova čp. 37, 207, 239, 470, 934, ul. Krumlovská čp. 110, 111, Pod Černou horou 169, Vodňanská čp. 405, 351, hřbitov čp. 205.

Přiznání k místnímu poplatku ze psa

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Pro umístění prodejního zařízení
  1. stánkový prodej – 40 Kč/za den a m2 , 800 Kč/za měsíc a m2 , 8.000 Kč/ za rok a m2
  2. prodej vlastních výpěstků a přebytků - 20 Kč/za den a m2 , 400 Kč/za měsíc a m2 , 4.000 Kč/ za rok a m2 (zelenina, ovoce, sadba, květiny, med)
  3. umístění předzahrádek na dobu delší než 20 dnů - 20 Kč/ za měsíc a m2
  4. prodej z ložné plochy vozidel – 12 Kč/ za den a m2
 • Pro umístění reklamních zařízení - 10 Kč/za den a m2 , 200 Kč/za měsíc a m2
 • Vyhrazení parkovacích míst za 1 vozidlo / rok
  1. mimo městskou památkovou rezervaci (mimo hradby) – 3.000 Kč za 1 parkovací místo na rok
  2. uvnitř městské památkové rezervace (uvnitř hradeb) – 5.000 Kč za 1 parkovací místo na rok
 • Pro umístění zařízení
  1. lunaparků a jiných zábavných atrakcí - 8 Kč/ za den a m2
  2. cirkusů - 1 Kč/ za den a m2
  3. kulturních, sportovních a reklamních akcí - 2 Kč/ za den a m2
  4. poskytování služeb(opravy deštníků, čištění peří, broušení nástrojů) 8 Kč/ za den a m2
 • V ostatních případech:
  k umístění stavebních zařízení, skládek, materiálu, paliva, provádění výkopových prací, lešení - 3 Kč/za den a m2 , 60 Kč/za měsíc a m2

Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Poplatek ze vstupného

Paušální částka činí podle pásma:

 • od 1 do 50 míst 100 Kč
 • od 51 do 75 míst 150 Kč
 • od 76 do 100 míst 200 Kč
 • od 101 do 150 míst 300 Kč
 • od 151 do 200 míst 400 Kč
 • od 201 do 250 míst 500 Kč
 • od 251 do 300 míst 600 Kč
 • od 301 do 350 míst 700 Kč
 • od 351 a více 800 Kč

Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného

 

Poplatek z ubytovací kapacity

Sazba poplatku činí 2 Kč za každé využité lůžko a den.