Pracoviště krizového řízení

Pracoviště krizového řízení zajišťuje připravenost obce s rozšířenou působností Prachatice (dále jen ,,ORP“) na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Provádí realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně organizování a koordinace všech těchto činností v rámci ORP. Zajišťuje úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu v případě stavu ohrožení státu či válečného stavu. Plní úkoly spojené s bezpečností práce a požární ochranou města. Zajišťuje činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů města a příslušných osad.