Povodňová komise ORP

Jméno Funkce Zaměstnání
Ing. Martin Malý předseda starosta
Město Prachatice
MVDr. Marie Peřinková místopředseda vedoucí odboru - životní prostředí
Město Prachatice
kpt. Mgr. Bc. Jiří Vrána člen Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Mgr. Martin Kubička člen referent vodního hospodářství
Město Prachatice
Milan Mráz člen Povodí Vltavy, s.p.,
Miroslav Vincik člen referent vodního hospodářství
Město Prachatice
Ing. Bedřich Křivánek člen Povodí Vltavy, s.p.,
Petra Popová člen referent krizového řízení
Město Prachatice
Bohuslav Šesták člen Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jaroslav Mráz člen referent
Město Prachatice
plk. Ing. Milan Raba člen ředitel ÚO HZS Prachatice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Ing. Petr Fidler člen referent vodního hospodářství
Město Prachatice