Krizový štáb

Jméno Funkce Zaměstnání
Petra Popová tajemník Město Prachatice
Ing. Martin Malý předseda Město Prachatice
MVDr. Marie Peřinková člen Město Prachatice
Bc. Ivana Jeřábková člen Město Prachatice
PaedDr. Jan Klimeš člen místostarosta
Ing. Milan Batysta člen Město Prachatice
Ilja Pinter člen Město Prachatice
Ing. Antonín Jurčo člen Město Prachatice
PaedDr. Jan Klimeš člen Město Prachatice
Bc. Zdeněk Filip člen Město Prachatice
mjr. Ing. Šetler Jan člen Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Mgr. Martin Kubička člen Město Prachatice
Miroslav Froněk člen Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Jiří Šobr člen Město Prachatice
Ing. Karel Pašek člen Město Prachatice
Jaroslava Hauptmanová člen Město Prachatice
MVDr. Miroslav Štěpánek člen Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Bc. Zuzana Pelikánová, DiS. člen Oblastní spolek Český červený kříž
MUDr. Rudolf Heřman člen Zdravotnická záchranná služba
kpt. Mgr. Bc. Jiří Vrána člen Krajské ředitelství police Jihočeského kraje