Krizové stavy

Název Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Doba trvání Norma - zákon
Stav nebezpečí Hejtman kraje Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. - pro území kraje nebo jeho část nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3
Nouzový stav Vláda (předseda vlády) V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. - celý stát
- omezené území státu
nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny) ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6
Stav ohrožení státu Parlament na návrh vlády Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. - celý stát
- omezené území státu
není omezeno ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
Válečný stav Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. - celý stát není omezeno ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43
ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2

 

Krizové stavy lze dělit dle rozsahu a charakteru na:

NEVOJENSKÉ KRIZOVÉ STAVY 

  • Stav nebezpečí
  • Nouzový stav

VOJENSKÉ KRIZOVÉ STAVY

  • Stav ohrožení státu
  • Válečný stav