Bezpečnostní rada

Jméno Funkce Zaměstnání
Petra Popová tajemník referent krizového řízení
Město Prachatice
Ing. Martin Malý předseda starosta
Město Prachatice
plk. Ing. Milan Raba člen ředitel ÚO HZS Prachatice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
plk. Ing. Bc. Karel Ulm člen zástupce ÚO Policie ČR
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
MUDr. Rudolf Heřman člen vedoucí lékař
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
PaedDr. Jan Klimeš člen místostarosta
Město Prachatice
Ing. Karel Pašek člen tajemník MěÚ
Město Prachatice