Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat na adrese http://www.ica.cz/ nebo na http://www.postsignum.cz/.

Městský úřad Prachatice používá certifikáty České pošty, a.s.

Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@mupt.cz
ID datové schránky: j5xbvr2

Elektronická podání lze podat:

 • prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu e-podatelna@mupt.cz
 • prostřednictvím technických nosičů dat (disketa 3,5" 1,44 MB , CD, USB flash disk) a to v místě podatelny Městského úřadu
  Adresa podatelny Městského úřadu Prachatice:
    Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
  Úřední hodiny podatelny:
    Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
08:00 - 17:00
08:00 - 14.00
08:00 - 17:00
08:00 - 14.00
08:00 - 14:00

Elektronická podatelna provádí kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování:

 • čitelnost
 • kontrola na přítomnost škodlivých kódů
 • zaručený elektronický podpis
 • akceptované přílohy viz. níže

Po provedení kontroly, je odeslána na adresu odesílatele e-mailovou zpráva, která obsahuje informace o stavu přijetí a identifikační údaje podání. Datová zpráva, která nesplňuje výše uvedené náležitosti nebude přijata.

Seznam povolených formátů datových zpráv:

 • formát *.doc, *.docx (Microsoft Word)
 • formát *.odt (Open Office)
 • formát *.xls, *.xlsx (Microsoft Excel)
 • formát *.ods (Open Office)
 • formát *.pdf (Adobe Acrobat)
 • formát *.rtf (Textový standard RTF-DCA)
 • formát *.txt (Prostý text CP852, 1250)
 • formát *.gif, *.jpg, *.png, *.tif(Obrázky vkládané jako přílohy k podání)

  Výše uvedené formáty zkomprimované pomocí archivátoru např. Winzip, Winrar a jiné (*.zip)

V případě dotazů týkající se provozu elektronické podatelny, se obracejte na adresu: urad@mupt.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Vaše dotazy budou vyřízeny ihned jakmile to bude možné. Kontaktovat pracovníky e-podatelny můžete také na tel. čísle +420388607546.

Zaměstnanci e-podatelny, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Popová Petra

Kvalifikovaný certifikát byl vydán Českou poštou, a.s.

Dokumenty jsou podepisovány kvalifikovaným systémovým certifikátem. Tento certifikát byl vydán jako kvalifikovaný systémový certifikát ve smyslu zákona 227/2000Sb. a navazujících předpisů.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle §14 odst. 2 zákona č.106/1999Sb., musí být z podání zřejmé , kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Podání podle zákona č.500/2004 Sb., (správní řád, § 37)
    Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.
    Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno, viz. výše.
 • Podle § 37 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. musí být u podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty mezi pracovníky úřadu a občany.