Registr vozidel - průvodce

Úsek registru vozidel vydává data z registru, zapisuje silniční motorová, přípojná a zvláštní vozidla do registru vozidel, přiděluje silničním motorovým, přípojným a zvláštním vozidlům registrační značky, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového, přípojného a zvláštního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního a zvláštního vozidla.

Průvodce nejčastěji vykonávanými činnostmi na tomto úseku:

Doplňující informace:

Správní poplatky a jejich aktuální výše:

Formuláře ke stažení:

Odkazy na další průvodce: