CZECHPOINT

CZECHPOINTCzech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Tento projekt se snaží soustředit všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do listinné podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité zajistit širokou síť těchto míst.

Pilotní projekt Czech POINT umožnil občanům získat výpisy z těchto registrů:

  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • ze živnostenského rejstříku

V letošním roce dochází k podstatnému navýšení počtu pracovišť Czech POINT a zároveň se rozšiřují služby o vydávání výpisů z rejstříku trestů.

Od 1.1.2008 je možné vydávat tyto výpisy z registrů:

Výpis z katastru nemovitostí

  Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví, částečný výpis Listu vlastnictví
  Co potřebujete vědět: Katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo nemovitosti
  Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis z obchodního rejstříku

  Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
  Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
  Webový portál registru: http://www.justice.cz/
  Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

  Co dostanete: Úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
  Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
  Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
  Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

  Co dostanete: Výpis z bodového hodnocení řidiče (má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady)
  Co potřebujete: platný doklad totožnosti
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

  Co dostanete: výpis z insolvenčního rejstříku (jedná se o veřejně přístupný rejstřík)
  Co potřebujete vědět: IČO (organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
  Webový portál registru: http://www.justice.cz/
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis z Rejstříku trestů

  Co dostanete: Výpis z Rejstříku trestů
  Co potřebujete: platný doklad totožnosti
  Webový portál registru: Jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy
  Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč

Na základě podepsané písemné žádosti , odešle pracovník Czech Point elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď předáním výpisu nebo informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a spadá do manuálního zpracování. Taková žádost je na Rejstříku trestů zpracována cca do 30 minut. Žadatel si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podání žádosti a průkazu totožnosti výpis bude vydán. Výpis lze vydat i cizincům bez přiděleného rodného čísla.