Adresář MěÚ - odbory

Odbor: kancelář starosty

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 511
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Asistentka místostarosty a tajemníka městského úřadu
Telefon:
+420 388 607 216
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
referent samosprávy
Telefon:
+420 388 607 536
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Asistentka starosty města
Telefon:
+420 388 607 217
Fax:
Pracovní pozice:
Informatik
Telefon:
+420 388 607 528
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
informatik
Telefon:
+420 388 607 316
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro komunitní plánování
Telefon:
+420 388 607 533
Fax:
+420 388 313 567

Odbor: kultury, školství a cestovního ruchu

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 530
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro kulturu a cestovní ruch
Telefon:
+420 388 607 522
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro kulturu a cestovní ruch
Telefon:
+420 388 607 569
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro školství
Telefon:
+420 388 607 523
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro školství
Telefon:
+420 388 607 529
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:

Odbor: vnitřních věcí

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 526
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro přestupky
Telefon:
+420 388 607 341
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent správních evidencí
Telefon:
+420 388 607 290
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent správních evidencí
Telefon:
+420 388 607 276
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro přestupky
Telefon:
+420 388 607 514
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent správních evidencí
Telefon:
+420 388 607 546
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro přestupky
Telefon:
+420 388 607 266
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení správních evidencí, matrikářka
Telefon:
+420 388 607 269
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent
Telefon:
+420 388 607 539
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Matrikářka
Telefon:
+420 388 607 513
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení provozu
Telefon:
+420 388 607 212
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení přestupků
Telefon:
+420 388 607 515
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent provozu, pokladní
Telefon:
+420 388 607 527
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent správních evidencí
Telefon:
+420 388 607 275
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Řidič
Telefon:
Fax:
E-mail:
Pracovní pozice:
Řidič
Telefon:
Fax:
Pracovní pozice:
Odborný referent
Telefon:
+420 388 607 538
Fax:
+420 388 313 567

Odbor: sociálních věcí

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 374
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 576
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 239
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 268
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent
Telefon:
+420 388 607 370
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Kuratela pro mládež
Telefon:
+420 388 607 340
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 243
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 234
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 223
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí
Telefon:
+420 388 607 332
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení sociální ochrany
Telefon:
+420 388 607 382
Fax:
+420 388 313 567

Odbor: finanční

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 512
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro majetek
Telefon:
+420 388 607 542
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Mzdová účetní
Telefon:
+420 388 607 510
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení účetnictví a poplatků
Telefon:
+420 388 607 521
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro majetek
Telefon:
+420 388 607 519
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro majetek
Telefon:
+420 388 607 518
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení majetku
Telefon:
+420 388 607 541
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
účetní
Telefon:
+420 388 607 521
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Administrativní pracovník - účetní
Telefon:
+420 388 607 236
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Administrativní pracovník - účetní
Telefon:
+420 388 607 201
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro účetnictví a poplatky
Telefon:
+420 388 607 516
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Účetní
Telefon:
+420 388 607 575
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Účetní
Telefon:
+420 388 607 543
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro účetnictví a poplatky
Telefon:
+420 388 607 540
Fax:
+420 388 313 567

Odbor: stavebně správní a regionálního rozvoje

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 551
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu
Telefon:
+420 388 607 554
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Sekretářka
Telefon:
+420 388 607 552
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu
Telefon:
+420 388 607 556
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu
Telefon:
+420 388 607 557
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci orgánu státní památkové péče
Telefon:
+420 388 607 560
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení stavebně správního
Telefon:
+420 388 607 555
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení regionálního rozvoje a památkové péče
Telefon:
+420 388 607 558
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomocí ogránu státní památkové péče
Telefon:
+420 388 607 561
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu
Telefon:
+420 388 607 553
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro oblast grantů a dotací
Telefon:
+420 388 607 559
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu
Telefon:
+420 388 607 544
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro výkon pravomoci úřadu územního plánování
Telefon:
+420 388 607 548
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:

Odbor: investic

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 563
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Investiční technik
Telefon:
+420 388 607 565
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent investic
Telefon:
+420 388 607 564
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:

Odbor: životního prostředí

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 218
Fax:
+420 388 607 562
Pracovní pozice:
Odborný referent pro vodní hospodářství
Telefon:
+420 388 607 215
Fax:
+420 388 607 562
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro vodní hospodářství
Telefon:
+420 388 607 222
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent odpadového hospodářství
Telefon:
+420 388 607 220
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro ekologii
Telefon:
+420 388 607 517
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro vodní hospodářství
Telefon:
+420 388 607 214
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro ekologii
Telefon:
+420 388 607 532
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Odborný referent pro ekologii
Telefon:
+420 388 607 213
Fax:
+420 388 313 567

Odbor: živnostenský

Pracovní pozice:
Vedoucí odboru
Telefon:
+420 388 607 381
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení pro kontrolu
Telefon:
+420 388 607 375
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro registraci a správu
Telefon:
+420 388 607 380
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Odborný referent pro registraci a kontrolu
Telefon:
+420 388 607 376
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení registrační a správní
Telefon:
+420 388 607 377
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:

Odbor: komunálních služeb a dopravy

Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 362
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Referent registru řidičů
Telefon:
+420 388 607 286
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent silničního hospodářství
Telefon:
+420 388 607 505
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
referent oddělení silničního hospodářství
Telefon:
+420 388 607 503
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 362
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Administrativní a spisový pracovník
Telefon:
+420 388 607 378
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent bytového hospodářství
Telefon:
+420 388 607 502
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Technik správy a údržby majetku
Telefon:
+420 388 607 507
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Referent registru řidičů
Telefon:
+420 388 607 580
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 362
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent bytového hospodářství
Telefon:
+420 388 607 504
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení komunálních služeb
Telefon:
+420 388 607 509
Fax:
+420 388 313 567
E-mail:
Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 363
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 362
Fax:
+420 388 313 567
Pracovní pozice:
Referent registru vozidel
Telefon:
+420 388 607 363
Fax:
+420 388 313 567