Adresář MěÚ - abecedně

Jménoseřadit sestupně Pracovní pozice Odbor Telefon
Amcha Petr Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 362
Balčíková Ludmila Referent registru řidičů komunálních služeb a dopravy +420 388 607 286
Batysta Milan Ing. Vedoucí odboru kancelář starosty +420 388 607 511
Boháčová Martina Odborný referent pro majetek finanční +420 388 607 542
Bryxová Anna Mzdová účetní finanční +420 388 607 510
Burianová Jana Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 554
Bušková Hana Vedoucí oddělení účetnictví a poplatků finanční +420 388 607 521
Čejková Božena Odborný referent pro majetek finanční +420 388 607 519
Černá Pavlína Odborný referent pro majetek finanční +420 388 607 518
Dejmková Alena Bc. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 576
Dolejšková Jiřina Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu +420 388 607 530
Fajtl Michal Odborný referent pro přestupky vnitřních věcí +420 388 607 341
Fatka Felix Vedoucí oddělení majetku finanční +420 388 607 541
Fidler Petr Ing. Odborný referent pro vodní hospodářství životního prostředí +420 388 607 215
Filip Zdeněk Bc. Vedoucí odboru vnitřních věcí +420 388 607 526
Fišerová Petra Sekretářka stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 552
Hais Jaroslav Ing. Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 556
Hauptmanová Jaroslava Vedoucí odboru sociálních věcí +420 388 607 374
Hečko Radek Referent silničního hospodářství komunálních služeb a dopravy +420 388 607 505
Hesounová Lenka Odborný referent správních evidencí vnitřních věcí +420 388 607 290
Holubová Marie Bc. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 239
Horálková Ilona Asistentka místostarosty a tajemníka městského úřadu kancelář starosty +420 388 607 216
Houšková Milada Odborný referent správních evidencí vnitřních věcí +420 388 607 276
Houšková Lenka Mgr. referent samosprávy kancelář starosty +420 388 607 536
Hulešová Jana DiS. Asistentka starosty města kancelář starosty +420 388 607 217
Jakšová Hana Ing. Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 557
Janda Václav Ing. Vedoucí odboru finanční +420 388 607 512
Jandová Renata Odborný referent pro kulturu a cestovní ruch kultury, školství a cestovního ruchu +420 388 607 522
Jansová Kateřina účetní finanční +420 388 607 521
Jeřábková Jana Vedoucí oddělení pro kontrolu živnostenský +420 388 607 375
Jurčo Antonín Ing. Vedoucí odboru stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 551
Kindlmanová Hana Odborný referent pro registraci a správu živnostenský +420 388 607 380
Kneiflová Alena Bc. Odborný referent pro přestupky vnitřních věcí +420 388 607 514
Kodádková Jitka Odborný referent správních evidencí vnitřních věcí +420 388 607 546
Kopecký Marek Ing. referent oddělení silničního hospodářství komunálních služeb a dopravy +420 388 607 503
Koritarová Jarmila Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 362
Kotrbová Naděžda Odborný referent pro registraci a kontrolu živnostenský +420 388 607 376
Kozlerová Lucie Ing. Odborný referent pro výkon pravomoci orgánu státní památkové péče stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 560
Křížková Vlasta Administrativní pracovník - účetní finanční +420 388 607 236
Krýcha Marek Bc. Informatik kancelář starosty +420 388 607 528
Kubička Martin Mgr. Odborný referent pro vodní hospodářství životního prostředí +420 388 607 222
Kubičková Ivana DiS. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 268
Kubová Iveta Administrativní pracovník - účetní finanční +420 388 607 201
Kuttenbergová, Eva DiS. Odborný referent pro přestupky vnitřních věcí +420 388 607 266
Kvasnička Luboš Vedoucí oddělení stavebně správního stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 555
Le Guen Miroslava Odborný referent pro kulturu a cestovní ruch kultury, školství a cestovního ruchu +420 388 607 569
Ledrerová Petra Administrativní a spisový pracovník komunálních služeb a dopravy +420 388 607 378
Linhová Stanislava Referent bytového hospodářství komunálních služeb a dopravy +420 388 607 502
Lukášek Vlastimil Mgr. Vedoucí oddělení regionálního rozvoje a památkové péče stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 558
Machartová Lenka Mgr. Referent odpadového hospodářství životního prostředí +420 388 607 220
Marková Dana Ing.arch. Odborný referent pro výkon pravomocí ogránu státní památkové péče stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 561
Markytán Jaromír Bc. Vedoucí odboru investic +420 388 607 563
Matysová Eva Vedoucí oddělení správních evidencí, matrikářka vnitřních věcí +420 388 607 269
Maunová Marie DiS. Odborný referent sociálních věcí +420 388 607 370
Moserová Jaroslava Bc. Odborný referent pro účetnictví a poplatky finanční +420 388 607 516
Mráz Jaroslav Ing. Odborný referent vnitřních věcí +420 388 607 539
Nachlingerová Naďa Bc. Účetní finanční +420 388 607 575
Novák Jaroslav Ing. Technik správy a údržby majetku komunálních služeb a dopravy +420 388 607 507
Patera Petr informatik kancelář starosty +420 388 607 316
Pavlíčková Jiřina Referent registru řidičů komunálních služeb a dopravy +420 388 607 580
Pavlíková Lucie DiS. Odborný referent pro školství kultury, školství a cestovního ruchu +420 388 607 523
Pavlíková Iva Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 362
Pech Miroslav Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 553
Peřinková Marie MVDr. Vedoucí odboru životního prostředí +420 388 607 218
Pešková Jarmila Matrikářka vnitřních věcí +420 388 607 513
Pinter Ilja Vedoucí odboru živnostenský +420 388 607 381
Plánek Jan Investiční technik investic +420 388 607 565
Popová Petra Vedoucí oddělení provozu vnitřních věcí +420 388 607 212
Pořádková Jana Referent bytového hospodářství komunálních služeb a dopravy +420 388 607 504
Psutková Lenka Mgr. Kuratela pro mládež sociálních věcí +420 388 607 340
Rabenhauptová Hana Odborný referent pro komunitní plánování kancelář starosty +420 388 607 533
Rácová Pavla Odborný referent investic investic +420 388 607 564
Rubeš Zdeněk Vedoucí oddělení komunálních služeb komunálních služeb a dopravy +420 388 607 509
Růžičková Světlana Mgr. Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 243
Schwingerová Miluše Mgr. Vedoucí oddělení přestupků vnitřních věcí +420 388 607 515
Skotnica Rostislav Bc. DiS. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 234
Šobr Jiří Odborný referent pro školství kultury, školství a cestovního ruchu +420 388 607 529
Srch Jiří Mgr. Odborný referent pro oblast grantů a dotací stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 559
Štádlerová Lenka Odborný referent provozu, pokladní vnitřních věcí +420 388 607 527
Staňková Ivana Ing. Odborný referent pro výkon pravomoci obecného stavebního úřadu stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 544
Štumpauerová Monika Účetní finanční +420 388 607 543
Sufčáková Jana Odborný referent správních evidencí vnitřních věcí +420 388 607 275
Syslová Hana Odborný referent pro účetnictví a poplatky finanční +420 388 607 540
Tomková Markéta Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 363
Traore Michaela DiS. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 223
Trojanová Jana Bc. Odborný referent sociálně-právní ochrany dětí sociálních věcí +420 388 607 332
Turek Tomáš Odborný referent pro výkon pravomoci úřadu územního plánování stavebně správní a regionálního rozvoje +420 388 607 548
Tvrdek Luboš Řidič vnitřních věcí
Vávrová Veronika Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 362
Veleková Alena DiS. Odborný referent pro ekologii životního prostředí +420 388 607 517
Vincík Miroslav Odborný referent pro vodní hospodářství životního prostředí +420 388 607 214
Vlachynský Pavel Řidič vnitřních věcí
Vlčková Petra Referent registru vozidel komunálních služeb a dopravy +420 388 607 363
Vokatá Lenka Mgr. Odborný referent pro ekologii životního prostředí +420 388 607 532
Vondrušková Ilona Odborný referent vnitřních věcí +420 388 607 538
Voráčková Ivana Vedoucí oddělení sociální ochrany sociálních věcí +420 388 607 382
Žáková Marcela Ing. Vedoucí oddělení registrační a správní živnostenský +420 388 607 377
Zifčáková Marta DiS. Odborný referent pro ekologii životního prostředí +420 388 607 213