Městský úřad Prachatice zajišťuje

Městský úřad Prachatice zajišťuje agendu „Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem”
 
Léčiva, která obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávány pouze na recept nebo žádanku, které jsou označeny modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

Výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, prostřednictvím svých pověřených zástupců.

S sebou na úřad je nutné mít občanský průkaz, finanční prostředky na uhrazení tiskopisů, razítko ordinace, zařízení a vyplněné (ke stažení v příloze, nebo na místě) žádost:

  • Žádost o recepty /žádanky s modrým pruhem       

nebo

  • Pověření k vyzvednutí receptů, žádanek s modrým pruhem

Pro spádové území ORP Prachatice: Městský úřad Prachatice, kancelář starosty, kancelář č. 116, první poschodí, Hana Rabenhauptová, telefon 388 607 533, e-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz

Vypracovala: Hana Rabenhauptová

Dokumenty ke stažení:

PDF Žádost o recepty, žádanky s modrým pruhem
PDF Pověření k vyzvednutí receptů, žádanek s modrým pruhem