Zdravotnictví

Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče. Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Mezi zdravotnická zařízení patří nemocnice, polikliniky, ordinace lékařů, zdravotnická záchranná služba, hygienická služba, lékárny, specializované léčebné ústavy, výzkumné ústavy, laboratoře a doprava nemocných, raněných a rodiček.
 
Logo ministerstva zdravotnictví
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví www.mzcr.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje má Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje a Komisi pro zdravotnictví a sociální věci Rady Jihočeského kraje, kde předsedou je: MUDr. Ladislav Přívozník, prachatický onkolog.
www.kraj-jihocesky.cz

Prachatice-panorama náměstí

Městský úřad Prachatice, vede pod kanceláří starosty evidenci, zajišťuje vydávávání tiskopisů receptů s modrým pruhem a žádanky, spolupracuje s lékaři a se zařízeními a subjekty poskytující sociální služby, doprovodné služby a zdravotní péči v rámci ORP Prachatice. Agendu zajišťuje: Hana Rabenhauptová, referent KS


Vypracovala: Hana Rabenhauptová