Kaple sv. Antonína Paduánského

Barokní kaple sv. Antonína z Padovy se nachází v ulici Zlatá stezka u křižovatky s ulicí Hradební a Solní. Jejím vlastníkem je město Prachatice.

Kaple pochází z roku 1730. Vystavět ji nechal prachatický měšťan Johann Karl Bylansky za účelem vytvoření náležitého místa pro sochu sv. Antonína Paduánského, darovanou městu kněžnou Marií Ernestinou z Eggenberku (též Marie Arnoštka), vévodkyní krumlovskou, která byla původně umístěna pod širým nebem před Horní branou.

Kaple má čtvercový půdorys se sedlovou střechou se štítem na západní straně a valbou na straně východní. Z hřebene střechy ční dřevěná sanktusová věžička ukončená plechem zakrytou cibulovou bání s pozlaceným křížem na vrcholu. Vstup do kaple na západní straně je půlkruhově zaklenut, osazen je kovanou mříží. Fasádu kaple člení sdružené pilastry po obou stranách vstupu a jednoduché pilastry na bočních stěnách, vždy bez patky a s hlavicí v rámci korunní římsy. Obě boční a zadní stěna jsou prolomeny vždy jedním kruhovým oknem s vitrážovou výplní barevnými skly do olověných pásků. Kolem celého obvodu kaple probíhá profilovaná korunní římsa. Štít kaple je výrazně architektonizován bohatým tvarovým členěním. Centrální část štítu, obsahující v profilovaném štukovém rámu obraz sv. Antonína s malým Ježíšem, doplňují po obou stranách obrazu půlkulaté pilastry, jejichž hlavice ukončují profilovanou římsu nad obrazem. Nad římsou je proveden štítový nástavec tvarovaný ve středu jako sloupek, nesoucí na vrcholu kamenný čuček tvaru vázy, a po stranách jako krátké obloukové profilované římsy. Po obou stranách centrální části štítu jsou vyvedeny pilastry s výrazně profilovanými hlavicemi, které nesou krátké sloupky s kamennými čučkami tvaru koule.

Interiér kaple obsahuje ve stěnách prolomených okny mělké v půdorysu zaoblené niky s okny v horní části. Okraje nik jsou lemovány štukovým profilem. Ve východní stěně nika zasahuje k úrovni krycí desky postamentu sochy sv. Antonína a ukončena je mensou, barevně sladěnou s přiléhající architekturou sochy. Niky ve zbývajících dvou stěnách zasahují až k podlaze. Interiér kaple je zaklenut křížovou klenbou a obsahuje bohatou malířskou výzdobu. Ve středu klenby je kruhové zrcátko se štukovým orámováním nesoucí malbu holubice, symbolizující Ducha svatého. V rozích interiéru jsou provedeny štukové polychromované pilastry se žlutočerveným mramorováním dříků a žlutozelenými hlavicemi. V zaklenutí nik jsou malované mušle. Profily žebrování klenby nesou dekorativní ornamentální pásy, plochá žebra klenby dosedají na pilastry v rozích. Další malované ornamentální pásy lemují vstupní oblouk z vnější strany.

Barokní socha sv. Antonína z Padovy pochází z počátku 18. století, vytesána je z hrubozrnného pískovce. Postava je oblečena do řádového hábitu převázaného v pase provazem. V náručí světec chová Ježíška, ležícího na drapérii. Hlava světce i malého Ježíše nese zlacenou svatozář. Socha je barevně polychromována. Stojí na související žulové architektuře, tvořené dvěma schodišťovými stupni a profilovaným postamentem se soklem a členěnou horní římsou s krycí deskou. Architektura přímo přiléhá k východní stěně kaple.

Vstup do kaple uzavírá pozdně barokní kovaná mříž, lunetová dělená na dvě samostatné části. Dolní část je zhruba čtvercová s dvoukřídlými lunetově ukončenými dveřmi. Výplň tvoří svislé pruty kruhového průřezu se zdobným plastickým středovým zlaceným prvkem s motivem obličeje (maskaronem) a dolním a horním listem. Mezi pruty jsou na jejich nosných prvcích přinýtovány plastické tepané listy. Pole nade dveřmi je vyplněno ohýbanými pruty (volutami) zakončenými tepanými listy. Nosné prvky mříže z vnější strany překrývají tepané ozdobné krycí lišty. Horní část je lunetová, kopíruje zaklenutí vstupního otvoru kaple a nese malovaný prvek na plechu zobrazující dva anděly korunující hořící srdce, patřící mezi symboly sv. Antonína z Padovy. Vyplněna je ohýbanými pruty zakončenými tepanými listy a květy, představujícími vzdušný vegetabilní dekor. Nade dveřmi obsahuje také prvek z listoví se zlacenými písmeny A S P (Antonín Svatý Paduánský) se zlacenou mušlí ve vrcholu. Po obou stranách listoví jsou plastické malované lilie, symboly čistoty. Celá mříž je polychromována, mimo uvedeného převážně zelenou barvou.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého   Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého
 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého
 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého
 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého
 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého
 Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého  Kaple sv. Antonína a kaple sv. Jana Nepomuckého