Dům č.p. 95 Dlouhá

Měšťanský dům čp. 95 tvoří součást řadové zástavby jižní strany Dlouhé ulice, nachází se nedaleko jejího křížení s ulicí Solní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Dům je renesančního původu, přičemž následně v 17. století prošel barokní přestavbou. Dále upraven byl v 19. století, kdy uliční průčelí pokryla nezajímavá hladká omítka hnědočervené barvy, která se zachovala až do roku 2011.

V roce 2011 byla nákladem 371 tisíc Kč na uličním průčelí odkryta a restaurována velmi dobře zachovalá originální renesanční omítková vrstva s převážně psaníčkovým, ale také figurálním i ornamentálním sgrafitem.

V prvním patře sgrafito obsahuje postavu dudáka se stylizovaným nástrojem a ve druhém patře vpravo postavu vinaře. Okna rámují listové dekory a nechybějí ani rožmberské pětilisté růže.

Obnažení renesanční omítkové vrstvy také ukázalo původní rozvržení a velikosti oken z té doby, které znázorňují tmavší pásy u současných otvorů. Okna v nejvyšším patře byla původně mnohem níže, než dnes. Plochu přízemí bez dochovaného sgrafita kryje kletovaná omítka. Současně s restaurování fasády došlo k výměně oken za nová dubová.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Dům č.p. 95 Dlouhá Dům č.p. 95 Dlouhá Dům č.p. 95 Dlouhá
 Dům č.p. 95 Dlouhá  Dům č.p. 95 Dlouhá  Dům č.p. 95 Dlouhá
Dům č.p. 95 Dlouhá Dům č.p. 95 Dlouhá