Dům č.p. 137 Horní

Měšťanský dům čp. 137 tvoří součást řadové zástavby západní strany Horní ulice. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Nynější patrový dům s půdní vestavbou krytou atikou je renesančního původu. Radikálně přestavěn byl po velkém požáru města roku 1832. Zásadní změny proběhly také v 70. letech 20. století.

Uliční průčelí se od své obnovy v roce 2014, vycházející z podrobného restaurátorského průzkumu, připodobňuje původnímu renesančnímu vzhledu domu. Hlavní plocha fasády má hrubý rustikální povrch a není lemována bosáží, jejíž přítomnost se restaurátorským průzkumem nepotvrdila. Omítka nevyrovnává nerovnosti zdiva, nýbrž je přirozeně kopíruje. Okenní otvory i vstupní dveře rámují hladké omítkové šambrány konturované černou linkou. Hlavní plochu fasády uzavírá mohutná profilovaná korunní římsa s fabionem, která je šedě polychromována s bílými spárami. Pod římsou je v omítce hlazený vlys.

Nad korunní římsou se nachází atika, pohledově kryjící střešní část, se třemi otvory lemovanými taktéž hladkými omítkovými šambránami konturovanými černou linkou. Na okrajích spodní části atiky je přihlazením omítky a malbou provedena bosáž tak, jak odpovídá nálezové situaci při restaurátorském průzkumu v rámci zmíněné obnovy. Atika vrcholí obloučky provedenými mezi nárožními věžičkami se střílnami, oddělenými od spodní části atiky rovněž šedě polychromovanou římsou s bílými spárami. Obloučky nejsou původní, pochází z druhé poloviny 20. století.

Součástí zadního průčelí domu je původní středověká gotická hradba, která ztratila svou hlavní obrannou funkci poté, co ve druhé čtvrtině 16. století bylo opevnění města zdokonaleno zřízením vnější – parkánové – hradební kamenné zdi se sedmi dělovými baštami rozmístěnými po jejím obvodu.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Dům č.p. 137 Horní Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní   Dům č.p. 137 Horní
 Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní
 Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní  Dům č.p. 137 Horní
  Dům č.p. 137 Horní