Dům č.p. 135 Horní

Měšťanský dům čp. 135 tvoří součást řadové zástavby západní strany Horní ulice, nachází se nedaleko jejího křížení s ulicí Solní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Dům je původem gotický, který byl upraven renesančně, následně také po velkém požáru města z roku 1832 a poté několikrát v průběhu 20. století. Po novodobých úpravách dvoupatrová budova se čtyřosým uličním průčelím s gotizující vápennou jednovrstvou hrubě zatřenou (strukturální) omítkou s hlazenými pačokovanými šambránami okolo oken a vstupních dveří a hlazeným pačokovaným vlysem pod římsami. Na obou okrajích uličního průčelí je bosáž střídajících se širších a užších kvádříků s hlazeným povrchem. Hlazené prvky mají v omítce orýsovanou konturu. Dveřní vstupní otvor ve druhé ose v přízemí je segmentově zaklenut.

Významnou součástí uličního průčelí je renesanční atika s cimbuřím, původně zakrývající střechu se středovým úžlabím, od hlavní plochy fasády oddělená jednoduchou římsou. V rámci zřízení druhého patra pro potřebu bydlení v roce 1920 byla v atice prolomena nová okna a odstraněna byla původní renesanční půdní okénka a výtokový otvor z úžlabí střechy. Nad okny atiky probíhá pod vlastním cimbuřím mírně profilovaná římsa s fabionem.

Dalším zajímavým prvkem fasády jsou profilovaná žulová ostění tří oken v levé části hlavní plochy průčelí, která byla novodobě doplněna na základě hloubkového stavebně historického průzkumu z roku 1979. Mezi prvním a druhým patrem je při pravé straně průčelí úzká nika s parapetem z pálených cihelných dlaždic.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Dům č.p. 135 Horní Dům č.p. 135 Horní
Dům č.p. 135 Horní Dům č.p. 135 Horní