Dům č.p. 11 Velké náměstí

Dům čp. 11 se nachází na severní straně Velkého náměstí. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Dům je gotického původu, jeho dnešní půdorysný rozsah zahrnuje dvě spojené úzké gotické budovy. Rozsáhlou renesanční přestavbou prošel okolo roku 1570, renesanční podoba se ve velkém rozsahu zachovala v přízemí. Roku 1837 byl dům zvýšen o třetí podlaží, nyní je tak třípodlažní zastřešený sedlovou střechou se dvěma vikýři se sedlovou stříškou.

Uliční průčelí nese klasicistní podobu z 19. století. Restaurátorský průzkum v roce 2001 odhalil, že na průčelí nejsou dochovány historicky hodnotnější omítky či nátěrové vrstvy. Průčelí je čtyřosé, přičemž pravá část přízemí a prvního patra mírně předstupuje, možná jde o dodatečně podezděný původní arkýř.

V patrech je fasáda prolomena okenními otvory s plastickými štukovými šambránami. V přízemí jsou zleva dva výkladce, okno a vstupní vrata do průjezdu. Nad výkladci jsou renesanční kamenné římsy z dioritu s vytesanými štítky s kamenickými a aliančními znaky a rožmberskou růží. Při ostění a parapetu je doplňují štukové profilované šambrány, resp. parapetní římsy, polychromované malovanou nápodobou kamene. Obdobně je řešena štuková šambrána okolo přízemního okna.

Dřevěná dvoukřídlá vstupní vrata jsou segmentově klenutá, mají plastickou řezbu klapačky, dekoru kazet a sluníčkového motivu.

Vestibul obsahuje zdobný plochý štukový strop z 19. století a klenbu v zadní části. Tento empírový strop je členěn profilovanými štukovými lištami do polí s polychromovanými andílčími a lvími hlavami uprostřed centrálních štukových kruhů. Prodejní prostor v přízemí je zastropen dřevěným stropem s výrazně profilovanými trámy a krycími lištami. Vedlejší, veřejnosti nepřístupná, místnost s oknem do náměstí je zaklenutá a bohatě zdobená renesanční dekorativní výmalbou, zahrnující podél hřebínků klenby pásky s listovým ornamentem a čtyřlistou růží ve středu, na spodní části stěny dva různé renesanční šablonové vzory zakončené páskem s ornamentem.

Zajímavostí nejen pro návštěvníky města je možnost uschování jízdních kol ve dvoře domu v uzamykatelných stojanech, když zámky jsou k zapůjčení na služebně Městské policie Prachatice, která sídlí přímo v domě čp. 11. V klidu a soukromí dvora domu lze také posedět u stolové sestavy.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí 
 Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí
 Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí
 Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí  Dům č.p. 11 Velké náměstí
  Dům č.p. 11 Velké náměstí