Bašta Helvít

Jako součást městských hradeb se nachází v ulici Zahradní, která navazuje na ulici Husovu. Pokračujeme-li podél hradeb, dojdeme k městskému parku vybudovanému roku 1881.

Bašta Helvít Bašta Helvít

Vypracoval: Bc. Antonín Jurčo