Obyvatelstvo

Město Prachatice je okresním městem a představuje významné regionální centrum.

Ve Městě Prachatice žije k 31.12.2012 celkem 11 172 trvale bydlících obyvatel.

Věková struktura
Věk Počet obyvatel
do 6 let 704
do 15 let 852
do 18 let 320
do 26 let 1158
27-50 let 4019
50-65 let 2400
do 70 let 635
do 80 let 786
nad 80 let 297


Nejstarší občan v letošním roce 2013 oslaví  100let.

Přistěhovalo se 152, Odstěhovalo 275. Narodilo se 105 nových občánků a zemřelo 103 lidí. Oddáno bylo 68, rozvedeno 30

Počty dle místa KÚ Prachatice
Obec Počet obyvatel
Prachatice 10690
Oseky 66
Libínské Sedlo 94
Kahov 44
Podolí 24
Staré Prachatice 98
Perlovice 21
Volovice 7
Stádla 4
Městská Lhotka 10
Ostrov 114

Svou populační velikostí patří k menším bývalým okresním městům. V 60.-80. letech minulého století město zaznamenalo výrazný populační růst, kdy se počet obyvatel více než zdvojnásobil. Vzhledem k současné demografické recesi je výhledově předpokládán již pouze mírný nárůst obyvatel především přirozenou měnou se snahou nahradit extenzívní růst města zlepšováním kvality života obyvatel.