18. století

V roce 1719 zemřela poslední příslušnice rodu Eggenberků, kněžna Marie Arnoštka, a celé krumlovské panství přešlo i s Prachaticemi na Adama Františka ze Schwarzenberka.

Situace politická i hospodářská se projevila i v oblasti měšťanského podnikání. Důsledkem pak byla velice slabá schopnost stavebně upravovat (či stavět) nové domy. Z měšťanských domů byl tak v barokním slohu obnoven jen málokterý. Mezi stavebními památkami pocházejících z 18. století tak na území města nalezneme pouze barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého (u Dolní brány) a sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého (v prostoru před bývalou Horní branou).