14. století

Pravděpodobně již na počátku 14. století byl v severovýchodním koutu náměstí založen kostel sv. Jakuba Většího, patrona poutníků a obchodníků. Kostel byl vystavěn v gotickém slohu a zejména díky pozdějším dostavbám je řazen mezi nejvzácnější architektonické památky jihočeské pozdní gotiky. Kostel sv. Jakuba je pravděpodobně jediná stavba, která se zachovala ze 14. století. Ale i tak lze předpokládat čilý stavební ruch.