Výrobní objekt se železářskou funkcí

Jeden z významných nálezů představuje objekt č. 7/2000, který se podařilo prozkoumat v severní části náměstí před č. p. 12 a 13. Je datován do 13. až přelomu 13. a 14. století a podle značného množství strusky můžeme usuzovat, že byl spojen s výrobou či kovářským zpracováním železa. Z jeho výplně bylo získáno kromě strusky také množství keramiky a mazanice. Mazanice byla směs hlíny s organickou složkou (nejčastěji plevy či řezaná tráva), která sloužila k omazávání a vymazávání nadzemních částí staveb. Na některých dochovaných vypálených kusech mazanice jsou dobře patrné otisky konstrukčních prvků z organického materiálu (prutů, tesařsky opracovaného dřeva). Pozoruhodné je rovněž množství zde nalezených zvířecích kostí. Při zániku kruhové odpadní jámy v severní části objektu se v její výplni ocitla na dně mimo jiné koňská lebka a do horních partií při ústí byla dokonce vhozena větší část koňského skeletu. Tento nález vzbudil u veřejnosti velký zájem a proto byl i pro návštěvníky expozice rekonstruován ve vitríně uprostřed výstavní místnosti. Dále bylo z výplně získáno několik železných předmětů, přesleny vyrobené z měkkého kamene - mastku, malá kolečka vybroušená ze střepů rozbitých nádob, množství uhlíků a také jedna mince. Jedná se o fenik pasovského biskupství, patrně ze 14. století. Objekt 7/2000 se skládal z několika částí a byl porušen novodobým vkopem pro odpadní potrubí. Z nálezových okolností můžeme usuzovat, že měl zřejmě více stavebních fází a na jeho místě byla předtím snad dokonce obytná zemnice. Konkrétní závěry o jeho funkčním členění budeme moci vyslovit až po důkladné analýze nálezů a celkové nálezové situace. Je však vysoce pravděpodobné, že prozkoumaný objekt je pozůstatkem kovárny, která již ve 13. století sloužila provozu na Zlaté stezce. Vedle stáří tohoto objektu je nutno zdůraznit i jeho výjimečnost z hlediska kvantity dosud známých zařízení podobného typu. Na našem území je jich prokázáno minimum, jistě ne více než pět.

Mastkové přesleny a zlomek závěsného brousku Rekonstrukce nálezové situace torza koňského skeletu
Mastkové přesleny koňský skelet koňský skelet koňský skelet
Dokumentace objektu 7/2000 v různých stádiích odkryvu
objekt 7/2000 objekt 7/2000 objekt 7/2000
objekt 7/2000 objekt 7/2000 objekt 7/2000
objekt 7/2000 objekt 7/2000 objekt 7/2000