Studie záměrů

Vážení občané,

na této stránce naleznete pro informaci studie nejrůznějších investičních (stavebních) záměrů města. Záměrů, které vesměs dosud nebyly realizovány, ani dále podrobněji rozpracovány, přičemž současně dosud nebyly jednoznačně překonány dalším vývojem. Zveřejnění studií těchto záměrů neznamená, že jejich realizace je aktuálně městem aktivně sledována.
Nejsou zde zahrnuty záměry ve fázi projektových dokumentací, určené k realizaci.
Odkazy na studie jednotlivých záměrů jsou roztříděny podle odborů Městského úřadu Prachatice, na kterých jsou studie fyzicky uloženy a kde lze případně získat další informace.


Odbor komunálních služeb a dopravy

PDF Dům s pečovatelskou službou Šnečí
PDF Dům s pečovatelskou službou Zlatá Stezka
PDF Tržiště ve Zvolenské ulici
PDF Okolí Skalky – venkovní schodiště


Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

PDF Rekonstrukce letního kina
PDF Zástavba Šibeniční vrch
  Areál zimních sportů Libín - Prachatice:
PDF Textová část
PDF Přehledné situace
PDF Situace - ortofoto
PDF Situace - mapa KN
PDF Situace - mapa KN s vlastníky
  Zástavba Pod Cvrčkovem:
PDF Územní studie
PDF Usnensení zastupitelstva
PDF Širší vztahy
PDF Hlavní výkres
PDF Dopravní a technická infrastruktura
PDF Koncept krajiny
PDF Etapizace
PDF Regulace
PDF Jihovýchodní dopravní napojení
  Úpravy Malého náměstí:
PDF Průvodní zpráva  Malé náměstí - Rev A
PDF Stávající stav
PDF Širší vztahy - Rev A
PDF Architektonicky
PDF U soudu - Rev A
PDF Malé náměstí - Rev A
PDF U slunečních hodin - Rev A
PDF Dopravní řešení
PDF Inženýrské sítě
PDF Řezy - Rev A
PDF Katastrální mapa
PDF Etapizace


Odbor kultury, školství a cestovního ruchu

PDF Pódium Parkán


Odbor investic

PDF Hokejbal v parku Mládí
PDF Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice
PDF Skate park venkovní
PDF Skate park změna stávající garáže

Sportovní zařízení města Prachatice

PDF Koncepční studie rozvoje plaveckého bazénu
PDF Areál lesních her