Základní informace

Sociálně právní ochrana dětí je prováděna týmem profesionálů, kteří se řídí mnoha zákony, především pak zákonem  359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Od roku 2015 pak navíc musejí služby sociálních pracovníků naplňovat standardy kvality sociálně právní ochrany dětí. V podstatě se jedná o to, že zákon přesně definuje CO má pracovník dělat. Standardy kvality navíc určují JAK to má dělat, tedy v jaké kvalitě. Aby nedocházelo k onomu známému „Když dva dělají totéž, není to totéž“, ale aby klienti dostávali od každého sociálního pracovníka služby, které budou stejně kvalitně zprostředkované.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí stanovenou standardy provádí na obecních úřadech příslušný nadřízený krajský úřad.

Každý občan má pak možnost nahlédnout do zpracování standardů přímo na oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v úředních hodinách Městského úřadu.