Kontakty pro sociální a zdravotní oblast

Město Prachatice, komunitní plánování
kontakt: Hanka Rabenhauptová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I
telefon: 724 188 864, 388 607 533
e-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu/mesto/socialni-oblast

Azylový dům Rybka, o.s. Rybka
kontakt: Eva Dvořáková
adresa: Komenského 73, 384 21 Husinec
telefon: 388 331 274
e-mail: az.rybka@iol.cz
www: http://www.rybka-azyl.cz

Domov Matky Vojtěchy Prachatice
poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Ing. Ludvík Zíma
adresa: Hradební 163, 383 01 Prachatice
telefon: 388310231
email: vedouci@alzheimerpt.cz
www: www.alzheimerpt.cz

Domov pro seniory Pohoda Netolice
kontakt: Jiří Vít
adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice
telefon: 388 385 312 (ředitel)
e-mail: domov.pohoda@netolice.cz
www: http://www.pohoda.netolice.cz

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
telefon: 388 306 131
e-mail: domov@domovseniorupt.cz
www: http://www.domovseniorupt.cz/ 

Dům dětí a mládeže Prachatice
kontakt: Bc. Jiří Machart
adresa: Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice
telefon: 388 318 202
e-mail: ddm@ddm-prachatice.cz
www: http://www.ddm-prachatice.cz

Dům s pečovatelskou službou Skalka Prachatice
kontakt: Jana Vanáčová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 318 981, 731 604 419
e-mail: dpsskalka@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Dům s pečovatelskou službou SNP Prachatice
kontakt: Růžena Metličková
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 606, 731 604 418
e-mail: dps.snp@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Dům sv. Petra pro muže Záblatí, poskytovatel Farní charita Prachatice
kontakt: Bc. Pavel Pešek
adresa: Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic
telefon: 388 310 979, 732 140 224 (vedoucí)
e-mail: azyl.zablati@charitaprachatice.cz, vedouci.azyl.zablati@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz

Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
telefon: 388 328 226, 731 604 442
e-mail: reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz

FOKUS České Budějovice, z. s. terénní služby pro Prachatice
kontakt: Mgr. Tomáš Trajer, DiS. a Mgr. Michaela Častulíková
adresa: Bezdrevská 1, 370 11 České Budějovice
telefon: 774 683 260, 774 496 930
e-mail: t.trajer@fokus-cb.cz, m.castulikova@fokus-cb.cz
www: http://www.fokus-cb.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, o.p.s
kontakt: PhDr. Robert Huneš
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 388 311 726
e-mail: info@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, poskytovatel Farní charita Prachatice
kontakt: Bc. Lucie Bastlová
adresa: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
telefon: 388 310 274, 731 604 441 (vedoucí)
e-mail: azyl.matky@charitaprachatice.cz, vedouci.azyl.matky@charitaprachatice.cz
www: http://www.prachatice.charita.cz

IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
kontakt: Kateřina Kulhánková Čejková
adresa: Mlýn 33, 384 25 Dub
telefon: 777 186 208
e-mail: info@impakt.cz
www: http://www.impakt.cz

Institut vzdělávání Smyslové aktivizace
Kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
Adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
Telefon: 724 190 632
e-mail: institut@smyslovaaktivizace.cz
www: www.smyslovaaktivizace.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 009, 721 001 422
e-mail: prachatice@jczps.cz
www: http://jczps.webnode.cz

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 721 001 422
e-mail: reditelka@jczps.cz 
www: http://jczps.webnode.cz

Klub důchodců Pod Hradbami Prachatice
kontakt: Zdena Hrůzová
adresa: Pod Hradbami 85, 383 01 Prachatice
telefon: 721 965 075
e-mail: zhruzova@seznam.cz
www: http://senior-pt.blog.cz/

Klub rodičů "ZAHRÁDKA" při MŠ Zahradní Prachatice, z.s.
kontakt: Jindřiška Pokorná, DiS, předsedkyně
adresa: Zahradní 96, 383 01 Prachatice
telefon: 799 503 795
e-mail: klubrodicuzahradka@seznam.cz

Klub SENSEN Prachatice
Nadace Konta bariéry - Klub senzačních seniorů)

kontakt: Karel Rabenhaupt
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 723 687 692
e-mail: sensen-pt@seznam.cz
www: http://www.sensen.cz

Klub vojenských důchodců Prachatice
kontakt: Emil Steinmayer
adresa: Na Sadech 427, 383 01 Prachatice
telefon: 607 503 495, 728 712 761
e-mail: svancarovajarmila@seznam.cz

Klub zdravotně postižených Prachatice
kontakt: Hanka RH+ Rabenhauptová
adresa: Ševčíkova 535, 383 01 Prachatice II
telefon: 724 188 864
e-mail: postizeni@prachatice.cz
www: http://www.arpzpd.cz

Komise pro vyhrazená parkovací místa
kontakt: Barbora Poštová
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 724 315 119
e-mail: b.postova@centrum.cz

KreBul, o.p.s. -  Informační centrum pro mládež Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 388 424 196, 723 123 093
e-mail: icm@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
facebook: www.facebook.com/icm.prachatice
 
KreBul, o.p.s. -  Občanská poradna Prachatice
kontakt: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388, 424 196
e-mail: poradna@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Dobrovolnické centrum Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera DiS. - koordinátor
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388 424 196
e-mail: dobrovolnici@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem, pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Mgr. Michaela Častulíková
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
telefon: 736 213 002
e-mail: krizac@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz/krizovecentrum
facebook: http://www.facebook.com/krizovecentrumpt

Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB
kontakt: Bc. Pavla Zelenková
adresa: Dub 93, 384 25 Dub
telefon: 608 001 868
e-mail: impakt.pavla@seznam.cz
www: http://www.dupydub.cz

Mateřské centrum Lhenice, o.s. Náves
kontakt: Kateřina Vanková
adresa: KD, Školní 358, 384 02 Lhenice
telefon: 728 134 032
e-mail: naves@seznam.cz

Mateřské centrum ŽIRAFA
kontakt: Hana Lahodná Dvořáková
             Martina Bednářová
adresa: Malovice u Netolic č. p. 86
telefon: 776 520 794, 775133314
e-mail: hanadvorakova@seznam.cz
www: http://www.mczirafa.websnadno.cz

Městská organizace Svazu důchodců v ČR, pobočka Prachatice
kontakt: Zdeňka Hrůzová
adresa: Horní 130, 383 01 Prachatice
telefon: 721 965 075
e-mail: zhruzova@seznam.cz
www: http://www.senior-pt.blog.cz

Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí
kontakt: Jaroslava Hauptmanová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 374
e-mail: jaroslava.hauptmanova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu

Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s., Prachatice
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www: http://www.svaztp.cz

Most naděje - terénní program, poskytovatel Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Vodňanská 375, 383 01 Prachatice (budova Komerční banky)
telefon: 774 608 811, 731 598 765 (pracovníci), 731 604 442 (vedoucí)
e-mail: most.nadeje@charitaprachatice.cz, reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz

Nemocnice a.s. Prachatice
kontakt: Ing. Michal Čarvaš, MBA - ředitel
adresa: Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
telefon: 388 600 111, 388 600 280
e-mail: reditel@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz

Nemocnice Prachatice a. s.
Kontakt: Mgr. Dana Podholová, manažer kvality
adresa: Nebahovská 1015, 383 20  Prachatice
telefon: 388 600 295
e-mail: podholova@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz

NZDM (nízkoprahové zařízení pro mládež) KLUB I.P., pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Mgr. Erika Švehlová
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice I.
telefon: 723 206 051
e-mail: klubip@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz/klubip
facebook: http://www.facebook.com/klubip

Obec Baráčníků Vitoraz
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www: http://www.veleobec.cz

Oblastní charita Vimperk, pečovatelská služba Prachatice
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Prachatice
kontakt: Ing. Ivana Stránská
adresa: Předenice 7, 384 81 Čkyně
telefon: 722 985 592
e-mail: i.stranska@seznam.cz, prachatice-odbocka@sons.cz
www: http://www.sons.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
kontakt: Mgr. Martina Vondrušková
adresa: Nemocniční 204, 383 01 Prachatice II
telefon: 724 367 840
e-mail: prachatice@cervenykriz.eu
www: http://www.cervenykriz.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
kontakt: Ing. Dana Pinterová
adresa: Nádražní 1121, 383 01 Prachatice
telefon: 388 304 111
e-mail: dana.pinterova@cssz.cz
www: http://www.cssz.cz/kontakty

Ošetřovatelská služba - zajišťuje Oblastní charita Vimperk
kontakt: Bc. Věra Šťastná
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 724 065 613
e-mail: info@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Pečovatelská služba Prachatice, poskytovatel Oblastní charita Vimperk
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Pedagogicko psychologická poradna ČB, odloučené pracoviště Prachatice
kontakt: Mgr. Vladimír Hettner
adresa: Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice
telefon: 388 313 519, 777 897 109
e-mail: poradna.prachatice@pppcb.cz, vladimir.hettner@pppcb.cz
www: http://www.pppcb.cz

Poradenství – terapie Mgr. Hana Modlitbová
kontakt: Mgr. Hana Modlitbová
adresa: Zlatá stezka 138, 383 01 Prachatice
telefon: 608 427 812
e-mail: modlitbova@centrum.cz
www: www.poradenstvi-terapie.cz

PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek
kontakt: Mgr. Eva Předotová a Mgr. Iva Turková
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: pujcovna@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

PORTUS Prachatice, o.p.s.
kontakt: Ing. Petr Šmíd, DiS.
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice I.
telefon: 722 928 192
e-mail: reditel@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz
facebook: www.facebook.com/portusprachatice

PREVENT 99 z.ú. Kontaktní centrum Prevent
kontakt: Mgr. Daniel Randák
adresa: Primátorská 76, 383 01 Prachatice
telefon: 388 310 147
e-mail: kcpt@os-prevent.cz
www: http://www.99.cz

PREVENT 99 z.ú. Jihočský streetwork Prevent
kontakt: Bc.Kamil Podzimek
adresa: Lannova 117/63, 370 01 České Budějovice
telefon: 602 570 366
e-mail: js@os-prevent.cz
www:  http:/www.prevent99.cz

Probační a mediační služba ČR, pracoviště Prachatice
Poradna pro oběti trestných činů
Kontakt: Mgr. Jana Kosařová, Mgr. Jana Burianová
Adresa: Hradební 435, 383 01 Prachatice
Telefon: 737 247 463, 737 362 905
e-mail: jkosarova@pms.justice.cz
www: http://www.pmscr.cz

Psychoterapie a poradenství Prachatice
kontakt: Mgr. Květa Kadlecová
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 728 310 150
e-mail: kvetakadlecova@seznam.cz

Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodinu a dospělé
kontakt: PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá
adresa: Zlatá stezka 138, 383 01 Prachatice
telefon: 602 416 177
e-mail: dagmar.hruba@centrum.cz
www: http://www.dagmarhruba.cz

Primární prevence Phénix, pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Mgr. Štěpánka Bláhová
adresa: Velké náměstí 14, Prachatice
telefon: 722 049 751
e-mail: phenix@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz/phenix
facebook: http://www.facebook.com/primarni.prevence.phenix

Rodinné centrum AMÁLKA Prachatice
kontakt: MUDr. Monika Kunová
adresa: U stadionu 261, 383 01 Prachatice
telefon: 776 750 544
e-mail: prachatice@amalka.info
www: http://www.amalka.info

Rodinné centrum Sluníčko pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Mgr. Tereza Ksandrová
adresa: Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
telefon: 722 638 880
e-mail: slunicko@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz/slunicko
facebook: http://www.facebook.com/slunickoprachatice

SASRD (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) Rodinka, pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Bc. Jaroslava Mistrová
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice II
telefon: 720 375 646
e-mail: rodinka@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz/rodinka
facebook: http://www.facebook.com/portusrodinka

Sdružení Jóga v denním životě Prachatice
kontakt: Ing. Věra (Síta) Rojová
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 728 158 083
e-mail: SitaRojova@gmail.com
www: http://www.sitarojova.cz

Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s.
kontakt: RNDr. Jana Krejsová
adresa: SNP 559, Prachatice 383 01
telefon: 606 512 697
e-mail: rndrjanakrejsova@seznam.cz

SeniorPoint Prachatice pod KreBul, o. p. s. Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 826 073, 388 424 196
e-mail: prachatice@seniorpointy.cz
www: http://www.krebul.cz

Sociálně terapeutická dílna Dub
Sociální rehabilitace Dub

kontakt: Bc. Pavla Čechová - Švepešová
adresa: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
telefon: 388 328 159, 606 035 814, 724 746 525
e-mail: info@stroomdub.cz
www: http://www.stroomdub.cz

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
kontakt: Bc. Věra Šicnerová, DiS.
adresa: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice
sídlo: Sídliště 409, 384 22 Vlachovo Březí
telefon:  603105891
e-mail: Zdislavazlemberka@email.cz
www: www.zdislavazlemberka.cz

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Prachatice
kontakt: František Papež
adresa: Česká 678, 383 01 Prachatice
telefon: 724 717 678
e-mail: FrantisekPapez@seznam.cz
www: http://www.diazivot.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní výbor Prachatice
kontakt: Jaroslava Lelková
adresa: Italská 766, 383 01 Prachatice
telefon: 388 317 016, 777 069 992
e-mail: davidova.vera@email.cz
www: http://www.snncr.cz

Svaz tělesné postižených v ČR z.s
Okresní organizace  /OkO/ o.s
Kontakt: Augustin Sobotovič
Adresa:  Sídliště Míru 268,  384 51 Volary
              SNP 559, 383 01 Prachatice
Telefon: 723 015 152
email   avamu@seznam.cz
www: http://www.svaztp.cz

STROOM o.p.s. Dub
Sociálně terapeutická dílna Prachatice

kontakt: Bc. Pavla Čechová - Švepešová
adresa: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
telefon: 388 311 190, 388 328 159, 725 027 779 
e-mail: info@stroomdub.cz
www: http://www.stroomdub.cz

Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Kontaktní pracoviště Prachatice

kontakt: Ing. Václav Pauch
adresa: Poštovní 113, 383 01 Prachatice
telefon: 950 153 300, 950 153 333
e-mail: vaclav.pauch@pt.mpsv.cz
www: http://www.portal.mpsv.cz/sz

Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice
kontakt: Mgr. Antonín Krejsa,  Mgr. Jana Šimečková
adresa: Zahradní 249. 383 01 Prachatice; budova VOŠS Husova 75, 383 01 Prachatice
telefon: 388 318 896, 388 312 214
e-mail: janasimeckova@seznam.cz
www: http://www.spgspt.cz

Vzdělávací centrum BEZINKA při DDM Prachatice
kontakt: Mgr. Martina Zíková
adresa: ZŠ Prachatice, Národní 1018, 383 01 Prachatice
telefon: 776 321 638
e-mail: bezinka.vila@seznam.cz
www: http://www.centrum-bezinka.webnode.cz

Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Mgr. Eva Předotová
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Prachatice
kontakt: Jaroslava Kletečková
adresa: Kaštanová 816, 383 01 Prachatice
telefon: 702 487 840
e-mail: spcch.pt@post.cz
www:  http://zo-spcch-v-prachaticich.webnode.cz

Zpracování: Rabenhauptová Hana, aktualizováno 15. 6. 2017