Sociální oblast

Vážení přátelé, milí občané,

Prohlížíte si tyto webové stránky jistě z mnoha možných důvodů. Předpokládám, že chcete získat podrobné informace, aktuality a zprávy ze sociální oblasti v našem městě, regionu, které v sobě zahrnují širokou škálu sociální a zdravotní pomoci. Ať již jde o klienty pečovatelské služby, hospice, azylových domů, nebo obyvatele domovů pro seniory a dalších podobných zařízení, či o péči a služby o zdravotně postižené občany, o děti a mládež, rodiny, společensky ohrožené spoluobčany, o základním a odborném sociálním poradenství, krizovou pomoc, nebo provoz kontaktního, mateřského či nízkoprahového centra, … Na internetových stránkách Vás chceme seznámit s dalšími informacemi ze sociální a zdravotní oblasti a s odkazy na nejrůznější subjekty, které ve městě, regionu působí. Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás. Odpověď na otázku, jak takové situace řešit, naleznete buď přímo zde, nebo Vás odkazy dovedou na stránky institucí, které se Vámi požadovanými tématy přímo zabývají.

Věřím, že pro Vás budou tyto informace užitečným zdrojem. Uvítáme Vaše nápady, připomínky a náměty pro další práci.

Hana Rabenhauptová,
Hanka RH+
Hana.Rabenhauptova@mupt.cz