MUDr. František Stráský

MUDr. František Stráský
Datum narození: 21. července 1955, Trhové Sviny
Adresa trvalého bydliště: Nemocniční 206, Prachatice
Zaměstnání: Nemocnice Prachatice, a.s.
Politická příslušnost: bezpartijní
Kandidoval za politickou stranu: ČSSD
Funkce v zastupitelstvu: člen zastupitelstva
Kontakt pro voliče: +420 602 324 538
e-mail: strasky@nempt.cz

Stručný životopis

ženatý, dcery 25,18 a 16 let, syn 12 let

Vzdělání:

 • Gymnasium Karla Šatala v Č.Budějovicích (1970 – 1974)
 • LF UK obor všeobecného lékařství Plzeň (1977 – 1983)

Zaměstnání:

 • sanitář na interním odd. Nemocnice v Č.Budějovicích (1974 – 1975)
 • základ. vojenská služba - zdravotnický instruktor (1975 – 1977)
 • nástup na chirurgické odd. nemocnice Prachatice (1983)
 • složení atestace I. stupně z chirurgie (1986)
 • složení atestace II. stupně z chirurgie (1992)
 • zástupce primáře chir. oddělení (1996 - 1998)
 • zástupce ředitele NsP pro léčebnou péči (od 1999)
 • místopředseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.
 • vedoucí úseku zdravotní péče nemocnice

Záliby:

 • lední hokej (dříve liga dorostu - nyní rekreačně)
 • nohejbal (dříve krajský přebor - nyní rekreačně)