RNDr. Růžena Štemberková

Mgr. Růžena Štemberková
Datum narození: 3.5. 1977, Prachatice
Adresa trvalého bydliště: Duhová 1177, Prachatice
Zaměstnání: vedoucí kanceláře transferu technologií JČU České Budějovice
Politická příslušnost: KDU-ČSL
Kandidoval za politickou stranu: KDU-ČSL
Funkce v zastupitelstvu: člen zastupitelstva
Kontakt pro voliče: +420 723 925 594
e-mail: ruzena.stemberkova@seznam.cz

Stručný životopis 

Vdaná - 1 dítě, syn Josef

Vzdělání:

 • 1990 – 1995 Gymnázium Prachatice
 • 1995 – 2000 Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, germanistika-geografie, učitelství III.stupně
 • 2008 – 2014 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální a politická geografie- RNDr.
 • 2013 – 2014 dvouleté postgraduální studium na IPPV - Úřadu průmyslového vlasntictví Praha
 • 2013 – zahraniční stáž University Oxford - završena certifikátem
 • 2013 – zahraniční stáž Israel University of Ariel, Hebrew University - završena certifikátem
 • 2014 – zahraniční stáž Universities of Brazil - završena certifikátem
 • 2014 – zahraniční stáž Universities of Portugal- završena certifikátem

Zaměstnání:

 • 2000 – 2002 Městský úřad Prachatice - kancelář starosty – samostatný odborný referent – projektová řízení, mezinárodní vztahy, cestovní ruch
 • 2000 - 2003 Gymnázium Prachatice – externista – konverzace německého jazyka
 • 2003 - 2011 Městský úřad Prachatice – vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu (mezinárodní vztahy)
 • 2011 - 2012 Jihočeská hospodářská komora, vedoucí zahraničního oddělení
 • 2012 - dosud Jihočeská univerzita České Budějovice, vedoucí kanceláře transferu technologií
 • 2012 - dosud vysokoškolský pedagog - Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta, katedra geografie

Jazykové znalosti:

 • anglicky jazyk - aktivně - velmi dobře
 • Cork Language centre international – Level:Intermediate (2003)
 • kurz anglického jazyka v oblasti transferu technologií, inovací, vědy a výzkumu (2013)
 • německý jazyk - aktivně - velmi dobře
 • Goethe institut – Zentrale Oberstufenprüfung (2004)
 • ruský jazyk - aktivně - dobře


Ostatní:

 • Posuzovatel projektů Phare
 • Certifikáty
 • VŠE Praha - Fakulta managamentu: Distanční vzdělávací program pracovníků veřejné správy I (2001)
 • VŠE Praha - Fakulta managamentu: Distanční vzdělávací program pracovníků veřejné správy II (2001)
 • Ministerstvo vnitra ČR – Zvláštní odborná způsobilost – zákon o obcích, krajích a magistrátech, správní řád a legislativa školství (2005)
 • Pedagogické centrum české Budějovice –Základní školská legislativa včetně dílčích novel (2002)
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR – Daň z příjmu právnických osob nezřízených za účelem podnikání (2004)
 • Fakta v.o.s. vzdělávací zařízení – školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících (2004)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a národní vzdělávací fond – příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (2001)
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. – Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (2005)
 • Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. – Ekonomika školství v pojetí nového školského zákona (2005)
 • GLOBIS - Microsoft Word pro pokročilé (2011)
 • GLOBIS - Microsoft Excell pro pokročilé (2011)
 • GLOBIS - Microsoft Powerpoint pro pokročilé (2011)
 • Transfer technology manager - senior (2012)
 • LES a ALEVIA: Patenty, užitné vzory a průmyslové vzory (2013)
 • LES a ALEVIA: Licenční smlouvy a oceňování nehmotného majetku (2013)
 • LES a ALEVIA: Transfer znalostí a globální trendy (2013)
 • LES a ALEVIA: Právní rámec ochrany výsledků VaV a právní rámec komercializace výstupů VaV (2013)
 • LES a ALEVIA: Strategické řízení CTT a ochrana duševního vlastnictví (2013)
 • University of OXFORD and ISIS: Innovation case study
 • University Ariel Israel: Innovation case study

Členství:

 • od roku 2002 euroregionální školská a kulturní komise
 • od roku 2002 euroregionální komise cestovního ruchu
 • od roku 2009 koordinátorka projektu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • od roku 2009 - 2011 Dozorčí rada nemocnice Prachatice

Záliby:

 • problematika Evropské unie
 • školství
 • kultura
 • cestovní ruch
 • německý jazyk
 • anglický jazyk
 • komunikace s lidmi
 • cestování