Výbory

Rada města Prachatice schvaluje pro volební období 2014 – 2018 v souladu s § 122 zákona o obcích zřízení výborů.

1. Kontrolní výbor

Složení výboru:

Ing. Vladimír Lang - předseda
PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl
Ing. Josef Pudivítr
Ing. Josef Anderle
MUDr. Helena Sternová
Miluše Kortusová
Mgr. Hana Bolková
Kateřina Třísková

2. Finanční výbor 

Složení výboru:

Zdeňek Kollar - předseda
Miroslav Přída
Pavel Kubička
Bc. Pavlína Nováková
Mgr. Jan Dudek
Vendula Seberová, DiS.
PhDr. Jan Stráský
Ing. Jan Bauer
Ing. Petr Šrámek

3. Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla

Složení výboru:

Jaroslav Pangl - předseda
Lenka Přídová
Václav Koutný ml.

 

4. Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka

Složení výboru:

Milan Zaunmüller - předseda
Jana Pořádková
Jana Brabcová

 

5. Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovice a Volovice

Složení výboru:

Jan Machala - předseda
Václav Sitter
Eliška Weysserová