Rozpočet / rozbor

 Město hospodaří na základě rozpočtu schváleného zastupitelstvem.

Výdaje se dělí do jednotlivých paragrafů za jejichž správu zodpovídají příslušní správci těchto kapitol (zpravidla vedoucí příslušného odboru).

Po skončení roku se provádí rozbor hospodaření města - tj. vyhodnocení plnění rozpočtu, které rovněž schvaluje Městské zastupitelstvo.

Rok Rozpočet Rozpočtové změny Závěrečný účet Rozbor
2017 Soubor Excel      
2016 Soubor Excel   Soubor PDF  
2015 Soubor Excel   Soubor PDF  
2014 Soubor Excel   Soubor PDF  
2013 Soubor Excel   Soubor PDF  
2012 Soubor Excel   Soubor PDF  
2011 Soubor Excel   Soubor PDF  
2010 Soubor Excel   Soubor PDF  
2009 Soubor Excel   Soubor PDF  
2008 Soubor Excel   Soubor PDF  
2007 Soubor Excel   Soubor PDF  
2006 Soubor Excel   Soubor PDF  
2005 Soubor Excel Soubor Excel Soubor PDF  
2004 Soubor Excel Soubor PDF Soubor PDF  
2003 Soubor Excel   Soubor PDF  
2002 Soubor Excel   Soubor Excel Soubor PDF
2001 Soubor Excel   Soubor PDF Soubor PDF
2000 Soubor PDF     Soubor PDF