Bc. Jiří Machart

    
   
Datum narození: 23.3.1967
Adresa trvalého bydliště: Černohorská 619, 383 01 Prachatice
Zaměstnání: DDM Prachatice - ředitel
Politická příslušnost: bezpartijní
Kandidoval za politickou stranu: PRO PRAHATICE
Funkce v zastupitelstvu: člen zastupitestva
Kontakt pro voliče: +420 731 187 238
e-mail: machypro@email.cz

Stručný životopis

Stav: ženatý

Vzdělání:

 • 2006-2009 - VŠ Univerzita Palackého Olomouc - Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení - celoživotní vzdělávání
 • 1996-2000 - VŠ Pedagogická fakulta UK Praha - speciální pedagogika - titul Bc.
 • 1995 - SPgŠ PT - dálkové studium - obor učitelství na MŠ (maturita)
 • 1990-1991 - SPgŠ PT - dálkové studium - obor vychovatel (maturita)
 • 1981-1985 - Gymnasium PT - (maturita - obor stavební příprava)

Zaměstnání:

 • 2005 – dosud -  DDM Prachatice - ředitel
 • 2002 – 2005 - SVIS MŠMT Prachatice - vedoucí úseku DVPPzv
 • 2000 – 2002 - SVIS MŠMT Prachatice – úsek ekologické výchovy – pedagogický pracovník
 • 1993 – 2000 - NGO a CEV Dřípatka Prachatice – pedagogický pracovník
 • 1992 – 1993 - Doprava pošt Č.B. – řidič
 • 1992 – 1992 - Pasov s.r.o. – nákupčí
 • 1988 – 1991 - ONV – odbor školství – pedagogický pracovník
 • 1985 – 1988 - OSP Prachatice dělník

Záliby:

Praktická ochrana přírody – management v chráněných územích okresu Prachatice
Vytváření odborných publikací v oblasti ekologické výchovy pro předškolní děti
Lektorská a konzultační činnost v oblasti zájmového vzdělávání
Jízda na kole, vycházky do přírody, chalupaření, jakákoliv manuální práce