Zpracování územního plánu města Prachatice

Informace o projektu

Název: Zpracování územního plánu města Prachatice
Číslo op. programu: CZ.1.06
Název op. programu: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Reg. číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/17.08556
Zahájení projektu: 01.06.2011
Ukončení projektu: 30.06.2014
Celkové způsobilé Výdaje: 1.248.000,00 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

 

iop

MMR