Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice

Informace o projektu

Název: Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného  a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice
Číslo op. programu: CZ.1.14
Název op. programu: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS)
Oblast podpory: 1.3 – Omezování rizika povodní
Reg. číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/14.23643
Zahájení projektu: 01.10.2014
Ukončení projektu: 31.08.2015
Celkové způsobilé výdaje: 2 927 718,50 Kč
Příjemce: Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice, IČ 00250627, DIČ CZ00250627

 logo