Technologické centrum ORP Prachatice

Informace o projektu

Název: Technologické centrum ORP Prachatice
Číslo op. programu: CZ.1.06
Název op. programu: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT územní veřejné správě
Reg. číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06806
Zahájení projektu: 01.06.2011
Ukončení projektu: 30.04.2012
Celkové způsobilé Výdaje: 3.294.117,00 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je dodávka hardwaru a softwaru pro zajištění služeb technologického centra pro ORP Prachatice (servery, datové úložiště, virtualizační řešení). Dále pak instalace a implementace systému do stávající IT infrastruktury městského úřadu včetně nezbytného zaškolení zodpovědných administrátorů. Projekt počítá se zajištění negarantovaného datového úložiště pro obce základního typu a obce s pověřeným obecním úřadem včetně jejich zřizovaných organizací.

iop

 

MVCR