Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal

Informace o projektu

Název: Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal
Programové období: Strukturální 2007-2013
Číslo op. programu: CZ.1.14
Název op. programu: ROP NUTS II Jihozápad
Číslo prioritní osy: 14.2
Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Číslo oblasti podpory: 14.2.2
Název oblasti podpory: Rozvojové projekty spádových center
Číslo výzvy: 13
Název výzvy: 13. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Reg. číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/13.02474
Zahájení projektu: 01.01.2009
Ukončení projektu: 15.05.2015
Příspěvek EU: 15 494 257 Kč
Celkové způsobilé Výdaje: 18 886 430,79 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

ROP

 

Projekt Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích vytváří příjemné a funkční sportovní prostředí, zvyšuje možnosti volnočasového vyžití a pozitivně se odráží v atraktivitě města. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno venkovní hřiště pro hokejbal včetně nezbytného zázemí - šaten, tribuny s 240 místy a technické infrastruktury. Hřiště odpovídá mezinárodním parametrům a je vybaveno technologií, která zahrnuje osvětlení plochy a elektronickou časomíru. Skladba hřiště včetně povrchů umožňuje zaledování plochy v zimním období a její využití pro bruslení. V Prachaticích vyrostlo v parku Mládí nové venkovní hokejbalové hřiště. V zimních měsících lze povrch hřiště zaledovat a využít pro veřejné bruslení.

 

Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal
Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal divadlo Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal
  Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal