Rekonstrukce místní komunikace – Lázeňská ulice v Prachaticích

Informace o projektu

Název: Rekonstrukce místní komunikace – Lázeňská ulice v Prachaticích
Číslo op. programu: CZ.1.14
Název op. programu: ROP NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 14.1 Dostupnost center
Oblast podpory: 14.1.5 Rozvoj místních komunikací
Reg. číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.01044
Zahájení projektu: 01.09.2005
Ukončení projektu: (26.10.2012) 30.12.2012
Celkové způsobilé Výdaje: 3.265.855,98 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

rop 

 

Lazenska ulice Lazenska ulice Lazenska ulice Lazenska ulice
Lazenska ulice Lazenska ulice Lazenska ulice Lazenska ulice
  Lazenska ulice Lazenska ulice